การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ฝึกเพื่อแข่งขัน )

ในฉบับนี้เป็นขั้นของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างจิตใจและสังคมที่ก้าวเข้าสู่ขั้นของการฝึกเพื่อแข่งขัน (Training to Compete) ให้กับเด็กๆ

Read more

การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ขั้นการเรียนรู้)

เรามาต่อกันครับว่าจะเป็นนักกีฬาเก่ง ห่างไกลการบาดเจ็บ เล่นกีฬาได้นาน และมีความสุขในการเล่นกีฬา และที่เราจะเลิกการแข่งขันกีฬาอย่างมีความสุข เราควรเตรียมตัวกันอย่างไร

Read more

การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ขั้นสนุกสนาน ตื่นเต้น)

จากฉบับที่แล้ว เราทราบถึงขั้นแรกสุดของ LTAD ในช่วงของเด็กอายุ ระหว่าง 0-6 ปี (ทั้งเพศชายและหญิง) ในขณะที่คราวนี้จะเป็นขั้นที่ 2 ที่เป็นช่วงของอายุ 6-9 ของเด็กผู้ชาย และ 6-8 ของเด็กผู้หญิงกันครับ

Read more

การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ขั้นพื้นฐาน)

เรามาต่อกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาดังกล่าว หลักการในแต่ละช่วงนี้สามารถประยุกต์ใช้กับนักกีฬาทุกชนิด และขอนำเสนอที่ให้เห็นอย่างชัดเจน

Read more

การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ในความสำเร็จของนักกีฬา เราจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงและผู้ชนะได้รับยอมรับ ชื่นชมยินดี ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาเท่านั้น

Read more

ช่วงโควิด 19 (รอบ 2)

แม้การคาดเดาในเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าก่อนหน้านี้ว่าจะมีระลอก 2 และแรงกว่าระลอกแรกจะมีคนคิดที่แตกต่างกัน และภาวนาว่า

Read more

อารมณ์กับการเล่นกีฬา

เราสังเกตเห็นไหมว่านักกอล์ฟเก่งมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ในระหว่างเล่นกอล์ฟมาก และผลของการที่มีความสามารถในการเล่นที่มั่นคง

Read more

ความรู้สึกกับการเล่นกีฬา

เมื่อความคิดของนักกีฬามีความเหมาะสม เป็นเหตุเป็นผลแล้ว สิ่งสำคัญต่อไปทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเล่น ไม่ว่าจะเป็นช่วงฝึกซ้อมหรือแข่งขัน คือ ความรู้สึกของนักกีฬา

Read more

จิตวิทยาการกีฬาของนักกีฬากอล์ฟ

จากการรับทราบหลักการของการเป็นผู้ปกครองนักกีฬาเพื่อการแข่งขันที่จะทำให้การเล่นกีฬาของนักกีฬาเรามีความสนุก และท้าทายในฉบับที่แล้ว ในฉบับนี้เรามามองในมุมของนักกีฬาเอง

Read more

จิตวิทยาการกีฬา ของผู้ปกครองนักกอล์ฟ (1)

ใน 9 เดือนที่ผ่านมา เราคุยกันถึงเรื่อง Pyramid ของทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาที่เราควรทราบและนำไปใช้ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้น ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร

Read more

ทักษะการควบคุมสมาธิของนักกีฬา

การควบคุมสมาธิ ในการเล่นกีฬา ถือว่าเป็นส่วนที่มีความอ่อนไหวและส่งผลอย่างมากต่อการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องเล่นกดดันและใช้เวลานานในการเล่น เช่น กอล์ฟ ที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

Read more

ทักษะการจัดการกับอารมณ์ของนักกีฬา

ในขั้นสูงสุดของทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา เมื่อเราสามารถจัดการกับความเครียดได้เหมาะสมแล้ว ทักษะทางด้านจิตวิทยาในระดับสูง ลำดับต่อไปคือทักษะการจัดการกับอารมณ์ของนักกีฬา

Read more

ทักษะการจัดการกับความเครียดทางการกีฬา

ในที่สุดเราก็มาถึงระดับสูงสุดของทักษะทางด้านจิตวิทยาการกีฬา ระดับที่ประกอบด้วย ๓ ประเด็นสำคัญ เริ่มตั้งแต่การจัดการกับความเครียด ตามด้วยการจัดการกับอารมณ์ของนักกีฬา

Read more