ความสามารถลดลงจากอะไรได้บ้างในการเล่นกีฬา

ในการเล่นกีฬา ทุกคนสามารถที่จะทำอะไรได้พอๆกันในช่วงต้นๆ แต่เมื่อเราเล่นกีฬาไปซักระยะหนึ่ง ทำไมฝีมือในการเล่นถึงเปลี่ยนไปและต่างกัน อะไรเป็นตัวสกัดความสามารถในการเล่นกีฬา

Read more

เราได้เห็นอะไรจาก Honda LPGA Thailand

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 การจัดการแข่งขันกอล์ฟหญิงระดับโลกอย่าง Honda LPGA Thailand ก็ยังสามารถดำเนินการได้อย่างดี

Read more

ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมาย อย่าสนใจเป้าหมาย

ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมาย อย่าสนใจเป้าหมาย” มาจากแนวคิดของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพของประเทศอเมริกา ที่ช่วยยืนยันหลักการทางด้านจิตวิทยาการกีฬาได้อย่างดี

Read more

การพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบ (การฝึกเมื่อต้องหยุดเล่น)

ในฉบับนี้เรามาทราบเรื่องของการฝึกนักกีฬาที่มีเป้าหมายของการพัฒนาร่างกาย ทักษะและจิตใจที่เป้าหมายเมื่อถึงเวลาของการหยุดเล่นกีฬา (Training to Retirement) กันครับ

Read more

การพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบ (ขั้นการฝึกเพื่อชัยชนะ)

ในฉบับนี้เรามาทราบเรื่องของการฝึกนักกีฬาที่มีเป้าหมายของการพัฒนาร่างกาย ทักษะและจิตใจที่มีเป้าหมายเพื่อชัยชนะ (Training to Win) กันครับ

Read more

การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ฝึกเพื่อแข่งขัน )

ในฉบับนี้เป็นขั้นของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างจิตใจและสังคมที่ก้าวเข้าสู่ขั้นของการฝึกเพื่อแข่งขัน (Training to Compete) ให้กับเด็กๆ

Read more

การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ขั้นการเรียนรู้)

เรามาต่อกันครับว่าจะเป็นนักกีฬาเก่ง ห่างไกลการบาดเจ็บ เล่นกีฬาได้นาน และมีความสุขในการเล่นกีฬา และที่เราจะเลิกการแข่งขันกีฬาอย่างมีความสุข เราควรเตรียมตัวกันอย่างไร

Read more

การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ขั้นสนุกสนาน ตื่นเต้น)

จากฉบับที่แล้ว เราทราบถึงขั้นแรกสุดของ LTAD ในช่วงของเด็กอายุ ระหว่าง 0-6 ปี (ทั้งเพศชายและหญิง) ในขณะที่คราวนี้จะเป็นขั้นที่ 2 ที่เป็นช่วงของอายุ 6-9 ของเด็กผู้ชาย และ 6-8 ของเด็กผู้หญิงกันครับ

Read more

การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ขั้นพื้นฐาน)

เรามาต่อกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาดังกล่าว หลักการในแต่ละช่วงนี้สามารถประยุกต์ใช้กับนักกีฬาทุกชนิด และขอนำเสนอที่ให้เห็นอย่างชัดเจน

Read more

การพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ในความสำเร็จของนักกีฬา เราจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงและผู้ชนะได้รับยอมรับ ชื่นชมยินดี ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาเท่านั้น

Read more

ช่วงโควิด 19 (รอบ 2)

แม้การคาดเดาในเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าก่อนหน้านี้ว่าจะมีระลอก 2 และแรงกว่าระลอกแรกจะมีคนคิดที่แตกต่างกัน และภาวนาว่า

Read more

อารมณ์กับการเล่นกีฬา

เราสังเกตเห็นไหมว่านักกอล์ฟเก่งมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ในระหว่างเล่นกอล์ฟมาก และผลของการที่มีความสามารถในการเล่นที่มั่นคง

Read more

ความรู้สึกกับการเล่นกีฬา

เมื่อความคิดของนักกีฬามีความเหมาะสม เป็นเหตุเป็นผลแล้ว สิ่งสำคัญต่อไปทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเล่น ไม่ว่าจะเป็นช่วงฝึกซ้อมหรือแข่งขัน คือ ความรู้สึกของนักกีฬา

Read more