ม.มหิดล ห่วง กินยาเกินจำเป็น

จากเดิมพบว่าโรคอุบัติใหม่ยังมีการศึกษากลไกการเกิดโรค และการใช้ยาอย่างจำกัด แต่ด้วยบทเรียนจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 ระลอกแล้วระลอกเล่าที่ผ่านมา

Read more

AIS PLAY เปิดช่องใหม่ เพื่อนกันวันติดโควิด

AIS โดย AIS PLAY จับมือร่วมกับ สสส. และ ภาคีเครือข่าย เปิดช่องใหม่ “เพื่อนกันวันติดโควิด” รายการที่จะเป็นพื้นที่ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจแบบเพื่อนถึงเพื่อน

Read more

เภสัชฯ จุฬาฯ แนะวิธีซื้อและใช้ “ฟ้าทะลายโจร”

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการเสวนาเรื่อง “ฟังให้ชัดกับการเลือกซื้อฟ้าทะลายโจรในสภาวะวิกฤต ในประเด็น ราคา คุณภาพ และความปลอดภัย” ขึ้น

Read more

วัคซีนใบยา วัคซีน โควิด-19 สัญชาติไทย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น “วัคซีน” เป็นหนึ่งในความหวังที่จะช่วยชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคและอัตราการเสียชีวิตได้

Read more

แนวทางใช้ Antigen Test Kit รู้เร็ว แยกตัวเร็ว

ภาพของผู้คนมากมาย ที่เข้าคิวรอตรวจหาเชื้อ โควิด-19 กันข้ามวันข้ามคืน ตากยุง ตากฝน นอนจับจองคิวกันบนพื้น เพื่อที่จะได้นำผลตรวจไปดำเนินการต่อ ไม่ว่าจะผลจะเป็นบวกหรือลบ

Read more

เตรียมพร้อมหากต้องกักตัวอยู่บ้าน

การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เดินทางมาถึงจุดที่สถานพยาบาลเริ่มเต็มแล้ว และเริ่มมีการพูดถึงแนวทาง การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กันชัดเจนขึ้น

Read more

ยูนิเซฟแนะ ไม่ควรแยกเด็กเสี่ยงจากครอบครัว

จากการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยระลอกล่าสุด มีจำนวนเด็กที่ติดเชื้อมากกว่าทุกครั้ง และด้วยมาตรการที่ใช้ควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูง

Read more

6 ท่าบริหาร เพื่อเสริมสร้างปอดให้แข็งแรง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และวัยทำงานเสี่ยงโควิด-19 ทำลายปอด แนะ 6 ท่าบริหารปอดเพื่อเสริมสร้างปอดให้แข็งแรง

Read more

In the Mood for Love เพลยลิสต์ด้วยความห่วงใย

Tero Music ในเครือ TERO Entertainment และ กรมสุขภาพจิต เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพจิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ผู้ที่กำลังกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการ

Read more

หน้ากาก 2 แบบ 2 ชั้น มั่นใจกว่า

การแพร่ระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 ในประเทศอินเดีย ที่รุนแรงและหนักหน่วง สร้างความกังวลและความห่วงใยจากนานาประเทศ เพราะนอกจากจะระบาดรุนแรง รวดเร็วจนระบบสาธารณสุขของอินเดีย

Read more

Thailand Master Youth 2020-2021

Thailand Master Youth 2020-2021 งานประกาศรางวัลเกียรติยศเพื่อเชิดชู หน่วยงาน องค์กร บุคคล และเยาวชนคนเก่ง คนดี ที่มีความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

Read more

Multiple Sclerosis ภัยใกล้ตัวหญิงวัยทำงาน

กรมการแพทย์โดยสถาบันประสาทวิทยาชี้โรค MS : Multiple Sclerosis หรือโรคปลอกประสาทอักเสบ เป็นภัยใกล้ตัวหญิงวัยทำงาน อายุ 20-40 ปี แนะอาการผิดปกติทางระบบประสาทที่ต้องรีบพบแพทย์

Read more