จิตวิทยาการกีฬา

การแข่งขันที่เพิ่มระดับความเข้มข้นในการเล่นกอล์ฟ

การแข่งขันที่เพิ่มระดับความเข้มข้นในการเล่นกอล์ฟ

เมื่อผมมีโอกาสในการเล่นกอล์ฟกับพี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ โดยมีเป้าหมาการเล่นส่วนใหญ่เพื่อสุขภาพและสังคม มีความสบายใจและสนุกมากกว่าเพราะไม่ได้สนใจที่ผลที่เกิดขึ้น และไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นๆในก้วน จากการมีโอกาสเล่นที่น้อยนิดผมจึงไม่ได้คาดหวังอะไร และการเล่นส่วนใหญ่เพื่อความสนุกสนานและสังคม ได้พบเพื่อน ได้พบพี่และน้องๆ รวมทั้งการได้ออกกำลังกายและการเดินที่มากกว่าวันปกติ แต่ก็มีความหงุดหงิดเล็กน้อย เสียดายบ้าง หากไม่สามารถเล่นได้ดังใจ

แต่สังเกตการเล่นของหลายๆคน หลายๆก้วน การเล่นกอล์ฟดูจะมีความเข้มข้นจริงจังมากกว่า (มากกว่าเยอะบ้าง น้อยบ้าง) และยิ่งสังเกตในฐานะของนักจิตวิทยาการกีฬาแล้ว ยิ่งเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน จากอาการ ท่าทาง การพูดการคุยระหว่างการเล่นของนักกอล์ฟแล้ว สามารถสรุปสาเหตุสำคัญของการเล่นคือการมีพนันขันต่อกัน มีแต้มต่อในการเล่น ทั้งในระดับเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆจนถึงในระดับที่จริงจัง ยิ่งถ้ามีเงินจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามยิ่งจำนวนเงินมากเท่าไหร่ พฤติกรรมการเล่นยิ่งมีความเข้มข้น จริงจังมากขึ้น

ในการเล่นที่ปราศจากการได้หรือเสียเงิน จะมีลักษณะหนึ่ง ขณะที่มีการได้หรือเสียเงินก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง ในหลักการของจิตวิทยาการกีฬา การแข่งขันเป็นการเปรียบเทียบแบบหนึ่ง เป็นทั้งการเปรียบเทียบกับตัวเอง หรือเปรียบเทียบกับคนอื่น โดยหากเป็นการเปรียบเทียบกับตนเอง หมายถึงการประเมินพัฒนาการของตัวเอง ส่วนการเปรียบเทียบกับคนอื่น กับคู่ต่อสู้ก็ดูจะเป็นการแข่งขันที่เราคุ้นเคย และมีความจริงจังมากกว่า ให้ความสำคัญกับผลการแข่งขันมากกว่าพัฒนาการและการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบทั้ง 2 แบบ มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้นักกีฬามีความต้องการที่จะไปต่อหรือหยุดการเล่นได้ ได้ไม่มากก็น้อย

แน่นอนว่า เราอยากให้นักกีฬากอล์ฟเล่นต่อ เล่นอย่างต่อเนื่องและทุ่มเทมากขึ้น สาเหตุอะไรที่ทำให้บางคนอาจจะเลิกเล่น เล่นไม่ต่อเนื่องและทุ่มเทน้อยลง ตามหลักการทางจิตวิทยาฯ เมื่อมีการเปรียบเทียบกันจะทำให้เกิดความรู้สึกใน 2 แบบได้ ทั้งในแบบที่ดี ช่วยเตือน ช่วยกระตุ้นในทางบวก ทำให้กิดการเรียนรู้ รู้สึกดี และในแบบที่ไม่ดี เป็นเสมือนการตำหนิ กระตุ้นเตือนในทางลบ เกิดความรู้สึกและอารมณ์ในทางไม่ดีได้

คนที่ชอบการเล่นแบบได้เสีย ส่วนใหญ่ก็เอาผลการเล่นมาเป็นสำคัญ เป็นตัวตัดสินว่าใครแพ้ ใครชนะ ขณะที่การกระตุ้นเตือน เรียนรู้และรู้สึกในทางบวก มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มาก เมื่อความรู้สึกที่เกิดจากผลการเล่นไม่ดี ผลการเล่นไม่ดี ทำให้เสียเงิน ยิ่งทำให้การเล่นกอล์ฟอาจจะยากขึ้น เพิ่มความรู้สึกไม่สบายใจ ไม่สนุก และอารมณ์เสียได้ ซึ่งความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ในทางลบนี้นักกีฬาส่วนใหญ่คงไม่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการเล่น ยิ่งคนที่มีเป้าหมายเพื่อสุขภาพด้วยแล้ว ความท้าทายจากการพัฒนาของตนเอง ที่ไม่ต้องเสียเงินด้วย ยิ่งจะทำให้การเล่นกอล์ฟขาดความสนุกลงได้ การเล่นอย่างต่อเนื่อง มีความสุข ก็มีโอกาสที่ลดลงได้

ดังนั้นการเล่นที่มีการได้หรือเสียเงิน จึงน่าจะทำให้การเล่นกอล์ฟที่มีความสุขหรือตรงตามเป้าหมายเพื่อสุขภาพอาจจะค่อยๆลดลงไปได้ อย่างไรก็ตาม การเล่นที่มีการได้เสียเงิน สามารถเป็นในทางบวก ในทางที่ดีระดับหนึ่งได้ หากการเปรียบเทียบนั้นทำให้เกิดความตั้งใจ ความมุ่งมั่น การเล่นกอล์ฟจึงควรจะมีการได้เสีย ในระดับที่เหมาะสม พอสมควรแก่ความพร้อมของผู้เล่น การใช้เงินจำนวนมากจะทำให้นักกีฬามีความเครียด จริงจังมากจนเกินไป ความเหมาะสมและเพื่อการกระตุ้น เพื่อให้เกิดความตั้งใจ สนุก และเพื่อความสุขทางกายและใจของคนเล่น ไม่ควรที่จะมีการใช้เงินจำนวนมากเกินไป การใช้เงินมากเกินไปจะมีผลกระทบหลายด้าน ตั้งแต่ความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ ของนักกีฬา แค้ดดี้ เพื่อนในก้วน และกับสังคมรอบข้างที่เราเล่นด้วย

การเพิ่มความเข้มข้นในการเล่นกอล์ฟให้มากขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่เล่นที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่น และผลแพ้ชนะเป็นสำคัญ ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทำให้สำเร็จ การตั้งเป้าหมายที่วิธีการและการเปรียบเทียบกับตัวเองเป็นเรื่องที่จะเกิดผลบวกต่อการเล่นที่มีเป้าหมายที่มากกว่า ดีกว่า และสนุกกว่าในการเล่นกอล์ฟ

เรามาเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพและสังคม โดยให้ความสำคัญกับพัฒนการ การแข่งขัน และได้เสียในการเล่นให้น้อยลงกันไหมครับ

ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย