จิตวิทยาการกีฬา

รถบัส รถเก๋ง รถจักรยาน : เป้าหมายในการเล่นกอล์ฟ

รถบัส รถเก๋ง รถจักรยาน : เป้าหมายในการเล่นกอล์ฟ

ในการเล่นกีฬา การเล่นกอล์ฟ เรามักแนะนำให้นักกีฬาใช้การกำหนดเป้าหมายในการเล่น มีสมาธิ และผ่อนคลาย หากนักกีฬาสามารถทำได้ตามนั้น โอกาสของความสำเร็จก็มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามการกำหนดเป้าหมายใหญ่ เป้าหมายขนาดกลาง และเป้าหมายขนาดเล็ก ก็เหมือนกับการคิดถึงเป้าหมายขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กกลางสนามที่ช่วยให้นักกีฬาสามารถทำผลงานได้ดีขึ้น

นอกจากหลุ่มเล็ก หลุมใหญ่ในการกำหนดเป้าหมายการเล่นในลักษณะนั้นแล้ว สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมมาคือ การเล่นอย่างปราณีต เล่นด้วยความมั่นใจ มีสมาธิในการเล่น และผ่อนคลายแล้ว ยังมีอีกวิธีของการจินตภาพที่อาจจะช่วยให้นักกีฬาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเห็นภาพเป้าหมายที่เป็นสิ่งของที่มีขนาดต่างกัน

ตัวอย่างคือ ในการ T-off ของการเริ่มเล่นเป้าหมายที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่นอกจากกลางแฟเวย์แล้ว การสมมุติภาพเป็นอย่างอื่นเช่น เห็นภาพ/เป้าหมายเป็นรถบัสคันใหญ่ๆกลางแฟเวย์ แทนหลุมใหญ่ๆ การมีเป้าหมายหรือเห็นว่าไปในทิศทางของรถบัส ถึงรถบัสหรือแม้แต่ติดในรถบัส เมื่อระยะใกล้ขึ้น เท่ากับว่าการควบคุมลูกกอล์ฟก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น ภาพที่จะเห็นในใจระดับต่อไปคือเป้าหมายที่เล็กกว่า เป้าหมายที่ไม่ใช่รถบัสคันเดิม เช่น เป้าหมายที่เป็นรถเก๋ง

ในกรณีของการเล่น Par 4 เมื่อการตีครั้งที่ 2 เมื่อลูกกอล์ฟขึ้นไปอยู่บนกรีน อันเกิดจาการเห็นภาพรถเก๋งบนกรีน การเล่นลูกพัตต์ก็ถือว่าเราจะสามารถได้ Birdie จากการเล่นหลุ่มนี้ได้เลย ดังนั้นเป้าหมายการพัตต์ในครั้งนี้รถมอเตอไซต์ที่จอดคล่อมหลุมบนกรีนได้

ในการพัตต์ นักกีฬาก็อาจจะมองเห็นเราพัตต์ให้ไปโดนรถยนต์จำลอง ถ้าเราพัตต์ไปโดนได้ โอกาสที่ลูกจะลงหลุมก็มีสูงมาก

ในการจินตภาพ นักกีฬอาจจะจินตภาพในลักษณะอื่นๆ ที่นักกีฬาคุ้นเคย มีหลายขนาดเพื่อระยะของการเล่นแตกต่างกัน เช่น เราจินตภาพเห็นสัตว์หรือฝูงสัตว์ตัวใหญ่ ช้างตัวเดียว ตามด้วยสุนัข และสุดท้ายก็พัตต์ไปโดนนกที่เกาะอยู่ปากหลุมกอล์ฟ

การจินภาพในลักษณะนี้ จะทำให้การเล่นกอล์ฟมีความสนุก ท้าทาย ปราณีต เพิ่มความตั้งใจ รวมทั้งการเพิ่มสมาธิในการเล่นกอล์ฟที่ไม่ซ้ำซาก จำเจ อีกต่อไป ในการเล่นกีฬาถ้านักกีฬาเล่นอย่างสนุกสนาน การเล่นที่มีความเป็นไปได้ (ท้าทาย) จะทำให้นักกีฬาเล่นด้วยความตั้งใจและเพิ่มสมาธิในการเล่นกอล์ฟเพิ่มขึ้นด้วย การเล่นที่ผสมผสานการจินตภาพที่หลากหลาย ท้าทาย จะทำให้นักกีฬามีความผ่อนคลายในการเล่นมากขึ้น

อย่าลืมนึกถึงภาพที่เราสามารถเห็นในใจได้อย่างชัดเจน ในหลายๆลักษณะในการเล่น

ขอให้สนุกกับการเล่นกอล์ฟครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย