สวัสดีปีใหม่ 2560 ครับ

สวัสดีปีใหม่ 2560 ครับ

วัน เดือน ปี …คงหมุนเวียนตรงเป็นปกติ…

แต่คนมีความสุข ก็จะรู้สึกเสมือนกาลเวลามันผ่านไปรวดเร็ว… ในขณะที่คนมีความทุกข์ ก็จะมีความรู้สึกว่ากาลเวลามันผ่านไปแต่ละวันช้าเสียเหลือเกิน…

ความรู้สึกของแต่ละคนจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่เหมือนกัน

คนนี้รู้สึกอย่าง… คนโน้นรู้สึกอย่าง…

เราจึงเอาความรู้สึกของเราไปเทียบวัดกับความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้…

ทำไมเขาไม่ทำอย่างเราว่ะ…???

จึงคิดเช่นนั้น

เขาไม่ใช่เรา…

เขาต่างกับเราด้วยเหตุด้วยปัจจัยหลายอย่าง… เขาไม่มีความรู้สึกอย่างเรา…. เขามีความรู้สึกของเขา…

จึงก่อนจะตัดสินใคร ที่กระทำแตกต่างกับเราจึงควรรับรู้ ความรู้สึกหรือปัจจัยของเขาเสียก่อน…

ครับ… เราคงจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เข้าใจซึ่งกันมากยิ่งขึ้น…

ปีที่ผ่านมา… หากจะยอมรับกัน… เราก็คงยอมรับได้ว่า… เศรษฐกิจ การทำมาหากิน หาเงิน ยากลำบากขึ้นมาก

เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ประสบปัญหามากมาย มันก็ได้โยงใยไปถึงส่วนอื่นๆ ด้วย

ครับ… มันก็มาจากหลายเหตุ หลายผลด้วยกัน ไม่ว่าจากธรรมชาติ การเมืองและการปกครอง…

ตามที่รู้ๆ กันอยู่แหละครับ…

ก็คงหวังได้เพียงว่า… ปีใหม่ 2560 คงจะดีขึ้น…

ก็เท่านั้นแหละครับ…

สวัสดี – โชคดีครับ

หญ้าแพรก