ปั่นทดสอบเส้นทางเมืองโบราณอู่ทอง (2)

ปั่นทดสอบเส้นทางเมืองโบราณอู่ทอง (2)

วันที่สอง ด้วยอากาศที่สดชื่นลุยทดสอบเส้นทางกันต่อไปยังสถานที่ก่อสร้างพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณ ใกล้วัดเขาทำเทียม เป็นการแกะสลักจากหินผาภูเขา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปั่นรอดอุโมงค์หลังองค์พระพุทธรูปแกะสลักขอพรปั่นวน3รอบ หลังจากนมัสการปิดทองเรียบร้อยแล้ว

ปั่นทดสอบกันต่อไปยังสวนหินธรรมชาติพุหางนาค เป็นอุทยานหิน500ล้านปี มีถ้ำพระนอน เดินรอดหินประตูเข้าเมืองลับแล ต้นกระเจียวที่ขึ้นในสวนนี้จะมีดอกที่ขึ้นจากพื้นดินเลย ต้นจันผาอายุเป็นร้อยปี มีพืชพรรณว่านมากมาย และการก่อตัวของหินที่น่าสนใจและมีความเชื่อที่เล่ากันมาใช้เวลาในการปั่นขึ้นไปและเดินขึ้นเขาไปเที่ยวชมสวนหินพุหางนาคประมาณ2 ชั่วโมง มีจุดชมวิวที่น่าสนใจมากจริงๆจุดนี้

แล้วปั่นกันต่อไปวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ข้าวของเครื่องใช้โบราณ และใบขับขี่จักรยานรุ่นแรกของประเทศไทย ศึกษาวิถีชีวิตของคนโบราณ

กิจกรรมการปั่นทดสอบเส้นทางในการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงจบไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ไปสถานที่แห่งนี้ เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสุข ปั่นกันต่อไปที่ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านดงเย็น เป็นชุมชนที่ทำสวนเกษตรปลอดสารพิษและการสร้างสุขกันในชุมชนไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมกับเปิดร้านซ่อมจักรยานชุมชน จากโครงการรักล้อ จักรยานสร้างสุข เป็นการสนับสนุนของเครือข่ายจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศไทย ให้ความรู้และอุปกรณ์เริ่มต้นในการซ่อมจักรยานในชุมชน ปั่นขมเมืองโบราณอู่ทอง 2 วันรวมประมาณ90กิโลเมตร ในระยะทางที่สนุกสนานครบรสจริงๆ

จากการปั่นจักรยานสร้างสุข ทำให้เกิดเรื่องราวสร้างความสุขได้มากมาย ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ การลดการใช้เชื่อเพลิง การท่องเที่ยวภายในประเทศ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ความเป็นอยู่ที่พอเพียง และมีความสุข มาร่วมกันปั่นจักรยานสร้างสุขกันเถอะ

0916 col Yapreak 2

หญ้าแพรก