พลังงาน 2 น่อง

พลังงาน 2 น่อง

สมัยก่อนการออกกำลังกายของคนไทยเราเปรียบเสมือน “ยาขม” ทีเดียวไม่ค่อยมีใครอยากออกกำลังกายนัก

ถือว่า… การออกกำลังกายเป็นเรื่องของนักกีฬา… ไปเตะฟุตบอล ก็ว่า “จะเป็นนักฟุตบอลหรือ “……” จะไปวิ่งก็ว่า “จะเป็นนักวิ่งหรือ…”

จนมาเมื่อกว่า 10 กว่าปีก่อน

มีการรณรงค์ให้เต้นแอโรบิคกัน… ชุมชนมีการจัดลานหรือสนามให้ประชาชน สาว-แก่-แม่ม่าย-เด็ก-คนชรา ออกมาเต้นแอโรบิคกัน โดยมีครูแอโรบิคซึ่งบางแห่งรัฐบาลจัดจ้างครูมานำเต้น

จนบัดนี้ การเต้นแอโรบิคก็ยังมีอยู่… แม้จะลดลงบ้าง…

ในขณะเดียวกัน การออกกำลังกายโดยการวิ่ง… ก็ขยายตัวมากขึ้น…

การออกกำลังกาย เริ่มแยกจากการกีฬา…

ไม่ต้องการเป็นนักกีฬาก็สามารออกกำลังกายได้…

จนประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา… เทรนการออกกำลังโดยการปั่นจักรยานเริ่มเข้ามาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว… แบบทวีคูณกว่าได้

จะว่าเริ่มจาก “จักรยานมือ 2 จากประเทศญี่ปุ่นก็ว่าได้”

ผู้ชาย… ไม่ว่าหนุ่ม-เด็ก-คนสูงอายุ…ไปซื้อจักรยานมือ 2 มาจาก “โรงเกลือ” ชายแดนด้านเขมร… เอามาปรับปรุง… ในช่วงนั้นราคามือ 2 แค่ราคาเพียงร้อยบาท หรือพันกว่า… และขยับราคาสูงขึ้น

ไม่น่าเชื่อเลย… ปัจจุบันราคาใกล้หมื่นบาท… เมื่อเอามาปรับปรุง… อาจมีราคาใกล้เคียงจักรยานใหม่ซะอีก

หรือราคาสูงกว่ารถใหม่จากจีน

ส่วนราคารถจักรยานแบรนด์ยุโรป อเมริกา (ส่วนมากก็ผลิตในจีน) ราคาก็ขยับสูงขึ้น

จากการออกกำลังกาย คือกีฬา… มาเป็นการออกกำลังเพื่อการออกกำลัง

มันจะกลายเป็นการออกกำลังโดยจักรยาน… เพื่อการอวดฐานะทางการเงินหรือ…

ถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าเสียใจ…

อยากให้ยืนยันความคิดเดิมๆ ว่า…

จักรยานไม่ว่าถูกหรือแพง… มันก็ใช้ 2 ขาปั่นนะครับ…

หญ้าแพรก