พลัง 2 น่อง

พลัง 2 น่อง

อยากจะเปรียบจักรยานให้เหมือนกับนาฬิกา…

คนร่ำรวยมีเงินก็ใช้นาฬิกาแพงแสนแพง ไม่น่าเชื่อ เรือนละล้านบาท หรืออาจจะหลายล้านบาท

คนรวยนิดหน่อยก็ซื้อนาฬิกาเรือนละแสนบาท ถึงหลายแสนบาทมาผูกข้อมือ

คนฐานะปานกลางผูกนาฬิกาเรือนละหลักหมื่น…

คนฐานะลดหลั่นลงมานาฬิกาเรือนละพันหลายพันบาท… จากนั้นก็เรือนละร้อยกว่าบาท

แต่อย่างไรก็ตาม นาฬิกาไม่ว่าเรือนละหลายล้านบาท-เรือนละแสนบาท-เรือนละหมื่นบาท-ลงมาถึงพันบาท-ร้อยบาท

หน้าที่ของนาฬิกาทุกเรือนก็คือคอยบอกเวลาวันละ 24 ชั่วโมง-ชั่วโมงละ 60 นาที-นาทีละ 60 วินาที… มันก็เช่นนั้นเอง… ไม่ใช่ว่า…นาฬิกาเรือนละหลายล้านบาทดูเวลาได้ 25 ชั่วโมง… หรือนาฬิกาเรือนละ 100 บาท ดูเวลาได้ 1 วันมี 10 ชั่วโมง…

แต่ก็แน่นอนครับ นาฬิกาเรือนละล้านบาท มันก็อาจมีส่วนประกอบ ของสิ่งประดับมากเช่นเพชร พลอย ประดับ ทำด้วยทอง อะไรทำนองนั้น… ส่วนนาฬิกาถูก-ถูก …มันก็คงเป็นนาฬิกาที่ทำด้วยโลหะหรือพลาสติกธรรมดา…

ครับ… จักรยานก็เช่นกันแหละครับ… คันละหลายล้านบาท หรือล้านบาท มันก็มีคันแสนบาท ก็มีหลายแสนบาท คันละหมื่นบาท หลายหมื่นบาทมันก็มี คันละพันกว่าบาทมันก็มี…

ครับ… จักรยานที่มันแพง-แพง ก็ต้องสร้างด้วยส่วนประกอบที่ยอดเยี่ยม เพื่อช่วยให้ผู้ขี่มีความสบาย ทั้งปั่นได้เร็วทุ่นแรงกว่า

ในขณะที่จักรยานราคาต่ำลงมาก็ใช้วัสดุรองลงมา อุปกรณ์ ส่วนประกอบก็ด้อยลงมาด้วย…

แต่ท่านครับ… วัตถุประสงค์ของจักรยานก็มีตามประสงค์ คือ

1. เพื่อเข้าแข่งขัน ชิงรางวัล ชิงเหรียญ

2. เพื่อเดินทางไกล-ใกล้

3. เพื่อเป็นอุปกรณ์กีฬา

และ 4. เพื่อเป็นบานพาหนะในการใช้ชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันไปของแต่ละท่าน…

ดังนั้น… ท่านครับ… ผมว่าท่านทราบดีว่า… จักรยานของท่านที่มีอยู่ เป็นจักรยานประเภทใด… ใช้เพื่อวัตถุระสงค์ใด…

จึงอย่าไปคิดมาก น้อยอกน้อยใจไปเลย หากจะมีใครเอาจักรยานของท่านไปเปรียบเทียบกับจักรยานราคาแพงๆ ของเขา…

จักรยานไม่ว่า…จักรยานแพง-ถูก… มันก็ใช้ 2 ขาปั่นเท่ากันแหละครับ

หญ้าแพรก