จัดระเบียบลานประตูท่าแพ

จัดระเบียบลานประตูท่าแพ

หากท่านเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่… คงเคยเดินทางไปเที่ยวชมประตูเมืองเชียงใหม่ หรือนิยมเรียกกันว่า “ประตูท่าแพ”

ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่า (แต่มาสร้างเสริมใหม่) มีลานกว้างๆ หน้าประตู

ลานนี้ในทุกเช้าวันอาทิตย์จะมีชมรมจักรยานวันอาทิตย์มานัดพบกันก่อนจะปั่นไปที่ต่างๆ

อีกทั้งจะมีชาวเชียงใหม่จำนวนหนึ่งมาใช้เป็นลานออกกำลังกาย และนั่งพักผ่อน

แต่ปรากฏว่าเกือบทุกวันในตอนเย็น ตอนค่ำ จะมีการจัดตลาดนัดค้าขายสินค้า และทำกิจกรรมต่างๆ มีการก่อสร้างร้านค้า ค้างคืน ค้างวัน เป็นเวลาหลายวัน

มีข่าวลือว่า… มีการเรียกเก็บค่าเช้าสถานที่จากหน่วยงานที่ดูแลลานประตูท่าแพเป็นรายได้นอกบัญชีหลวงเดือนละนับล้านบาท

จนเมื่อเดือนที่แล้ว ชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะกลุ่มรักษ์แม่ปิง กลุ่มจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ได้รวมกันร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ระงับการใช้ลานประตูท่าแพจัดตลาดนัดขายสินค้า และจัดกิจกรรมต่างๆ

จนในที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งตามที่ชาวเชียงใหม่ร้องเรียนห้ามใช้ลานประตูท่าแพจัดกิจกรรมดังกล่าว และให้ดูแลรักษาความสะอาด

แต่คงให้จัดงานถนนคนเดินเพียงวันอาทิตย์วันเดียว ในตอนกลางคืน เพราะเป็นงานที่จังหวัดเชียงใหม่จัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว…

การที่ผมเอาเรื่องนี้มาเขียนเพราะ… ในกรณีนี้… ชาวจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่มีส่วนร่วมด้วย

นักจักรยานเชียงใหม่ไม่ได้แค่ปั่นจักรยานอย่างเดียว… ยังคงแสดงพลังเพื่อส่วนรวมอีกด้วย

น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวจักรยานในจังหวัดอื่นๆ ด้วย

และดูเหมือนว่า… เป้าหมายต่อไป คือการรวมกลุ่มของชาวเชียงใหม่ และนักจักรยานจะไปร้องเรียนจัดระเบียบการตั้งร้านค้าบนดอยสุเทพ วัดดอยสุเทพ

หญ้าแพรก