พลังของการตั้งเป้าหมาย

พลังของการตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมาย หมายถึงอะไร บางคนบอกว่า มันคือความหมายอย่างเดียวกับความฝัน

จริงๆแล้วความหมายไม่เหมือนกัน ความฝันคือสิ่งที่คิดไว้ อยากจะได้ แต่สร้างไว้ในจินตนาการ เป็นแค่นามธรรม จับต้องไม่ได้ พอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันอาจจะหายไป หรืออาจจะไม่เหมือนเดิม

ส่วนการตั้งเป้าหมาย หมายถึงการกำหนดสิ่งที่จะต้องให้เกิดขึ้นในอนาคต อย่างเป็นจริง ด้วยการกระทำอย่างมีหลักการ มีแบบแผน  มีกลยุทธ์ มีการวัดผลได้ มีระยะเวลาสำเร็จที่ชัดเจน มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งเป้าหมายและความฝัน มันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ ต้องลงมือทำ

คนที่ตั้งเป้าหมาย หรือกำหนดเป้าหมาย มีโอกาสที่จะสำเร็จได้อย่างสูงกว่าคนที่ไม่เคยกำหนดเป้าหมายอย่างใด ถ้าได้เขียนไว้เป็นตัวอักษร ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็ว และมูลค่าความสำเร็จจะมากกว่า คนที่ไม่ได้เขียนไว้ เพราะเห็นบ่อยๆ เป็นการเตือนตัวเองอยู่ประจำ

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เคยทำวิจัย หรือเก็บข้อมูลนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ว่าใครได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไปทำอะไร อย่างไรบ้าง และมีใครเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรบ้าง พบว่า มีเพียง 3 % เท่านั้นที่ตั้งเป้าหมายและเขียนไว้ และมีเพียง 13 % เท่านั้นที่ตั้งเป้าหมาย ที่เหลือไม่ได้ตั้งเป้าหมาย

ผ่านไป 20 ปี มีการสำรวจความสำเร็จทางการเงิน หรือคนที่มีความสำเร็จจากคนกลุ่มเก่าที่เคยสำรวจไว้ พบว่า คนที่ตั้งเป้าหมาย 13% มีรายได้สูงกว่าคนที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย 1 เท่าตัว และคนที่มีการเขียนเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน มีรายได้สูงกว่าคนที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย 10 เท่า

การตั้งเป้าหมายในกีฬากอล์ฟ มีความสำคัญมาก ยกตัวอย่าง ถ้าเป็นคนเริ่มเล่นอาจจะตั้งเป้าหมายว่า จะตีให้สกอร์เฉลี่ยให้ได้ต่ำกว่า 80 ภายใน 2 ปี

ให้ตั้งเป้าหมายแรกว่า จะออกรอบให้ได้ภายใน 3 เดือน (ซึ่งไม่ยากที่จะสำเร็จ เพราะทำได้ทันที ไม่ได้มีผลอะไร แต่ก็มีความสำเร็จให้เราได้ดีใจ) และตั้งเป้าอีกว่า จะทำสกอร์ให้ได้ต่ำกว่า 120 อีกภายใน 3 เดือน เมื่อได้ก็ดีใจ สำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้ว แต่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องค้นหาสาเหตุว่า เราผิดพลาดตรงไหน ลูกสั้น ลูกพัตต์ผลงานไม่ดี ก็หันไปฝึกซ้อมแก้ไขตรงจุดอ่อนนั้น และไปปฏิบัติใหม่จนกว่าจะสำเร็จตามเป้าหมาย แล้วก็ไปตั้งเป้าหมายใหม่ไปเรื่อยๆ หลังจากสำเร็จที่ละขั้น

การตั้งเป้าหมายจะทำให้เรามีกำลังใจ มองเห็นความสำเร็จ รับรู้ถึงความสามารถของตัวเอง มีเหตุมีผลถึงความเป็นจริงว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะอะไร

การตั้งเป้าหมายที่ดี ที่เหมาะสม จะต้องไม่สูงมากในแต่ละขั้นจนทำไม่ได้ จะต้องสร้างเป็นขั้นๆ เหมือนขั้นบันได ทำให้เกิดความสำเร็จเล็กๆ เพื่อให้สะสมให้เป็นความสำเร็จใหญ่ๆ ต้องวัดผลได้ ต้องวิเคราะห์ได้ว่ามีอะไรเป็นอุปสรรคอะไร

การตั้งเป้าหมายแล้วเขียนไว้ในที่ส่วนตัวที่เราสามารถเห็นทุกวัน จะทำให้เราเห็นเป้าหมายนั้นทุกวันๆ จนกระทั่งมันมีความสำคัญอยู่ตลอดเวลา มันจะทำให้เกิดพลังอย่างแรงกล้า

เป้าหมายที่ตั้งขึ้นนั้น เมื่อสำเร็จ จงเขียนเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ ที่บอกว่าอย่าเขียนให้เป้าใหญ่มากเพราะจะสำเร็จยาก หรือช้า จะทำให้หมดไฟ หมดกำลังใจที่จะทำ ถ้าสำเร็จเล็กๆ แต่สำเร็จบ่อยๆ จะทำให้มีกำลังใจและมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในตัวเอง อยากจะทำอย่างมีความพยายามยิ่งๆ ขึ้นไป

การตั้งเป้าหมายจะทรงพลังเพิ่มมากขึ้น ถ้าได้ประกาศให้คนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ตัวได้รับรู้ จะได้เป็นสักขีพยาน และคอยให้กำลังใจ รวมทั้งจะร่วมแสดงความยินดีเมื่อประสบความสำเร็จ ยิ่งจะทำให้เรามีพลังในการที่จะพิชิตสิ่งที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆ

สรุปการที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จได้นั้น อธิบายด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษของเป้าหมาย คือ คำว่า GOLE ซึ่งถ้าเติม S ไปข้างหลังอีกตัว เป็น GOLES ได้ดังนี้คือ

G = Get it now หมายถึง ลงมือทำมันเดี๋ยวนี้ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ถือเป็นหัวใจของการตั้งเป้าหมาย เพราะถ้าลงมือทำมันทันที จะสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ถึงแม้จะประสบพบปัญหาต่างๆ แต่ถ้าไม่เริ่มต้นลงมือทำโอกาสที่จะะสำเร็จยากมาก

O = Opportunity หมายถึง โอกาสที่อย่ารอให้มันมา จงไปหามัน หลายคนคอยจะนั่งบ่นว่าตัวเองเกิดมาไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขา ไม่มีผู้สนับสนุน ในขณะที่อีกคนหนึ่งไม่ได้สนใจคำว่าโอกาส ลงมือฝึกซ้อมอย่างหนักต่อเนื่อง พอผลงานดีสุดท้ายโอกาสก็มาเยือน

A = Ability หมายถึง ความสามารถที่เราสามารถไล่ตามคนอื่นได้ ถ้าเราทำอย่างตั้งใจ ไม่ย่อท้อ โดยเฉพาะในกีฬากอล์ฟความสามารถไล่ทันกันได้ คนที่มาถึงเป้าก่อนถึงแม้จะซ้อมหนักต่อไปอีกความสามารถก็ไม่ได้หนีไปไหน คนใหม่ซ้อมให้มาก ให้หนัก ต่อเนื่องเดี๋ยวก็ไล่ทันกันได้เพราะการแพ้ชนะไปตัดสินกันด้วยการพลาด ใครพลาดน้อยก็ชนะไป

L = Leadership หมายถึง การเป็นผู้นำในตัวเองในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ต้องรอใครนำ ในกีฬากอล์ฟคนซ้อมมากกว่าคือคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น คนที่ซ้อมมากกว่าคือผู้นำ คนที่ถีบตัวเองจากที่นอนขึ้นมาซ้อม ทิ้งพวกไร้สาระออกไปได้ คือคนเป็นผู้นำคนอื่น

S = Stay with it  หมายถึง อยู่กับการกระทำนั้นนานๆ โดยไม่ย่อท้อ หรือกัดไม่ปล่อย ต้องซ้อมๆ และซ้อมอย่างไม่ต้องมีข้อสังสัย หรือคำถามว่า ทำไมเราไม่สำเร็จเสียที ทำมาตั้งนานแล้ว และะบางคนเลิกล้มไปทั้งๆที่อีกแค่คืบก็จะหลุดถึงเป้าหมายแล้ว

ถ้าทำได้ในตามตัวอักษรนี้ รับรองว่าเป้าหมายสำเร็จแน่นอน

เชาวรัตน์ เขมรัตน์