หลัก 5 ประการ

หลัก 5 ประการ

หากสังเกตุบนท้องถนนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เราจะพบนักจักรยานออกมาปั่นเพื่อออกกำลังบ้าง เพื่อทดสอบสมรถภาพความเร็วของรอบขาบ้าง… เป็นกลุ่ม 2-3 คัน หรือมากกว่า… อาจเป็น6-7 คัน หรือมากกว่า 10 คัน

เป็นที่เจริญตาเจริญใจ

ควบคู่ไปกับการวิตกกังวล… เป็นอย่างยิ่ง…

น่ากลัวที่จะเป็นอันตราย… ซึ่งก็ต้องยอมรับ…

ความเร็วของรถจักรยานแม้จะไม่มาก… อย่างเร็ว30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง…

แต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุล้มหรือถูกชน… มันจะเจ็บปวดมากกว่า… มอร์เตอร์ไซค์นัก

มอร์เตอร์ไซค์แม้จะเนื้อหุ้มเหล็กเช่นเดียวกับจักรยานแต่เหล็กมันก็มากกว่า…

ส่วนจักรยานนั้น… เนื้อมากกว่าอัลลู… ครับ… คือไม่มีเหล็กเลย…

ดังนั้นเมื่อปั่นจักรยานออกถนนเป็นกลุ่ม (หรือแม้แต่ในสนามเฉพาะจักรยาน เช่น สนามเขียวสุวรรณภูมิ หรือสวนรถไฟฯลฯ) ก็ต้องมีกฎกติกากัน การป้องกันอุบัติเหตุกันบ้าง…

1. ควร(และจำเป็น) ต้องปั่นเรียงเดี่ยว… ไม่ควรปั่นคู่ซ้อน เป็นอย่างยิ่ง… (ผิดกฎหมายด้วย)
เพราะการปั่นคู่ ซ้อน2 นอกจากจะล้ำเส้น รบกวนรถยนต์อื่นๆแล้ว ยังทำให้เราเกิดอันตรายกันเอง เช่นแฮนด์เกี่ยวกันได้

2. เมื่อเรียงเดี่ยวแล้วก็ไม่ควรปั่นใกล้กันเกินกว่า 2 เมตร หรือ 3 เมตร เพราะหากคันหน้าเกิดชะลอ หรือเบรคคันตามหลังจะได้หลบหรือเบรคทัน
การเกิดอุบัติเหตุจากการปั่นชิดกันนี้พบบ่อยๆ โดยเฉพาะล้อหลังคันหน้า ถูกล้อหน้าคันหลังเกี่ยว และเมื่อล้มก็จะล้มตามๆกันหลายคัน
พวกขาแข็ง ขาเร็วมักจะเจอกันบ่อย

3. อย่าก้มหน้า ก้มตาปั่นจนไม่มองคันหน้า หรือมองไปข้างหน้าเลย…
พวกเสือหมอบทั้งหลายคารระวัง… คือมองแต่ล้อหลัง ล้อหน้า หรือถนน…

4. อย่ามั่นใจหัวลาก (ผู้นำ) มากนัก โดยเฉพาะคันเลี้ยวขวา…
หัวลากอาจมองเห็นรถยนต์ที่วิ่งมาอยู่ไกล เขาอาจเลี้ยวพ้น พอเราตามไปรถยนต์ก็มาใกล้… แล้ว… พอเลี้ยวตามหัวลาก เราก็เจอพอดี…

5. ครับสุดท้าย… จงนึกเสมอว่า… ในสนามปั่นจักรยานเฉพาะนั้น เป็นแค่สนามซ้อมไม่ใช่สนามแข่ง เพราะจะมีรถจักรยานของเด็กและคนชราดัวย

หญ้าแพรก