ปีทองของจักรยาน

ปีทองของจักรยาน

อีกไม่กี่วันแล้วซินะ… ที่จะพ้นปี พ.ศ.2559… แล้วเข้าปี พ.ศ.2560

ความสุข ความทุกข์ คงเป็นไปตามสภาพของแต่ละท่านครับ

ให้สุขเหมือนกัน ให้ทุกข์เหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้

ว่ากันถึงเรื่องวงการจักรยาน

ตลอดปี 2559 นับว่าเจริญและพัฒนา หรือบูมมากที่สุด

และคงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

ตามท้องถนนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

เราพบเห็นมีการใช้จักรยานหนาตา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการออกกำลัง และการกีฬาในตอนเช้ากับตอนเย็น-ค่ำ

และที่สำคัญคือในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ นักจักรยานไทยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ นั้นหมายความว่า… นักจักรยานเพื่อการแข่งขันกีฬาไทยเราได้พัฒนาตามไปด้วย…

ทางด้านรัฐบาล ก็ต้องขอบคุณยิ่ง เพราะให้การสนับสนุนอย่างดีพอสมควร

หลายจังหวัดมีการสร้างทางจักรยานโดยเฉพาะ หรือจัดช่องแบ่งเส้นเป็นทางจักรยานหรือไบค์เลน แม้จะยังไม่มาก และมีปัญหาบ้าง ซึ่งก็น่าจะเห็นใจ

เพราะระบบผังเมืองการจราจรไทยเรา ไม่ได้วางไว้ก่อน

ก็คงต้องใช้เวลาระดมความคิดปรับปรุงกันต่อไป

ครับ… ก็หวังว่าปีหน้า 2560 เราคงจะได้เห็นภาพ วงการจักรยานไทยก้าวต่อไป… เพื่อให้บางจังหวัดเป็นเมืองจักรยานได้

หญ้าแพรก