ปั่นรถถีบ… จีบสาวหนองจอก (1)

ปั่นรถถีบ… จีบสาวหนองจอก (1)

กรุงเทพเมืองหลวง เจริญรุ่งเรือง สิ่งก่อสร้างตึกราบ้านช่อง สูงเสียดฟ้าใหญ่โต เป็นป่าคอนกรีต… รถติดเป็นอันดับ 1 ของโลก หมอกควันจากท่อไอเสีย

แต่หากค้นคว้า… ไฝ่หาก็ยังพอมี พื้นที่ที่ยังคงมีทุ่งหญ้า นาข้าว ลำคลอง ที่เป็นธรรมชาติให้สัมผัสหลายแห่ง…

หนึ่งนั้นคือ …เขตหนองจอก… ลึกเข้าไปในชุมชน ลำไทรที่ชาวบ้านดำรงชีพด้วยการปลูกข้าว ทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ นก-หงษ์ และพันธุ์ไม้ ตัวใหม่… อินทพาลัม…. ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากตะวันออกกลาง…

ชมรมจักรยาน 2 ล้อถีบคณะหนึ่ง อันประกอบไปด้วยชมรมจักรยาน F&B ซึ่งมีนายอิทธิกร พิจิตรกล้าเอี่ยม, นายบุญประกอบ สุนทรส และคณะจักรยานจากเขาย้อยเพชรบุรี ประกอบด้วย คุณโกเมศ ยืนยาง, ธารารัตน์ ขุยชัยภูมิ, ธัญดร ยืนยาง และสมนึก พุ่มพันธ์วงศ์ได้พิจารณาร่วมกัน… เห็ฯว่า… หากร่วมมือกัน ชวนเชิญสมาชิกซึ่งมีกว่าร้อยคน จัดทริปปั่น… ก็อาจจะสามารถผลักดันให้เขตหนองจอก สามารถเป็นแหล่งปั่นจักรยานเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นทางหนึ่งในการสร้างรายได้ ให้แก่ประชากรชุมชนด้วย…

ดังนั้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ทั้ง 2 ชมรมึงเชิญชวนสมาชิก ซึ่งมีทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่ หนุ่ม-สาว ซึ่งมีทั้งมุสลิม-ไทยพุทธ ประมาณ 50 คน ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามเส้นทางหนองจอก-ลำไทร ได้เห็นท้องนา ฟาร์มหงส์ สวนอินทพาลัม มัสยิต-วัด และเทวสถานของศาสนาฮินดู ตลาดเก่าโบราณนับร้อยปี และทริปจักรยานนี้ จับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้กับชาวบ้านนับหมื่นบาททีเดียว… (อ่านต่อฉบับหน้า)

หญ้าแพรก