ระเบียบวินัย คือหนทางของอิสระในชีวิต

ระเบียบวินัย คือหนทางของอิสระในชีวิต

ถ้าพูดถึงนักวิ่งระยะไกลและมาราธอนแล้ว คงไม่มีนักวิ่งคนไหนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเท่า ลิอุด คลิปโชเก (Eliud Kipchoge) คลิปโชเกเป็นนักวิ่งระดับโลกที่เป็นทั้งนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิค 2 ครั้ง แชมป์โลก แชมป์การแข่งขันระดับโลกสำคัญๆ (World Marathon Majors) ถึง 9 ครั้ง ขณะที่สิ่งที่น่าสนใจและน่าจะเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของเขา คือปรัชญาของการดำเนินชีวิตและการวิ่งของเขา ที่ว่า “ระเบียบวินัย คือหนทางของอิสระในชีวิต”

หลักการที่ Kipchoge กล่าวถึงนี้ เป็นหลักการที่มีความสำคัญและใช่เพียงเพื่อการเป็นนักกีฬาวิ่งระยะไกลที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่เป็นหลักการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทุกคน ทุกอาชีพที่ต้องการประสบความสำเร็จและความเป็นอิสระ

เรามานึกถึงกีฬากอล์ฟหรือกีฬาอื่นๆ หรืออาชีพอื่นๆที่พูดถึงความสำเร็จกัน กีฬากอล์ฟของเรา นักกีฬากอล์ฟที่ต้องการความสำเร็จ ต้องมีการฝึกฝน ทำซ้ำอย่างต่อเนื่องทั้งกาย ทักษะและจิตใจ การฝึกทำ ทำซ้ำๆ และต่อเนื่องอย่างยาวนาน ทำทุกวัน วันละหลายๆชั่วโมง สถานการณ์ในลักษณะนี้ ความสำเร็จจะไม่เกิดเลยหากนักกีฬาไม่สามารถทำตามโปรแกรมการฝึกซ้อมที่กำหนดไว้ได้ ความซ้ำซาก จำเจ และความเมื่อยล้า ล้วนแต่จะทำให้นักกีฬาหลุดออกไปจากสิ่งที่ต้องการทำ หนทางเดียวที่นักกีฬาจะอยู่กับการฝึกและการแข่งขันที่เยอะแยะ มากมายและต่อเนื่องคือ ระเบียบวินัย อันเป็นตัวกำหนดแนวทางที่วางไว้โดยไม่ย่อท้อ แม้จะยากลำบากเพียงใด ไม่มีการผลัดวันประกันพรุ่ง การละเว้น หรือการยกเลิกสิ่งที่กำหนดไว้ที่เป็นหนทางของความสำเร็จ การบริหารจัดการเวลาก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นคนมีระเบียบวินัย การหลุดออกไปจากเป้าหมายที่กำหนดไว้มักมาจากอารมณ์และความต้องการที่ไม่เป็นไปในทิศทางของที่ตั้งใจไว้ ความสะดวกสบาย มักจะทำให้นักกีฬาหลุดออกไปจากระเบียบและความสำเร็จ

ในกรณีของนักเรียน นักศึกษา การขาดระเบียบวินัยในการเรียนเช่น ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งการบ้าน เข้าห้องเรียนช้ากว่าเวลาที่กำหนด ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการขาดระเบียบวินัย และสิ่งเหล่าจะนำไปสู่การขาดความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกหลานขาดระเบียบวินัย ก็มักจะไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของลูกหลาน และมักจะติดตาม สอบถาม หรือการไม่อนุญาตให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ จึงทำให้ขาดอิสระที่เขาอยากทำ เหตุผลอันหนึ่งคือเพราะการที่เขาไม่ได้ทำในสิ่งสำคัญที่เขาควรจะทำ การขาดระเบียบวินัยดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ยากที่จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองจะเชื่อใจ ไว้ใจ และยอมให้ลูกหลานได้ทำในสิ่งที่อยากทำอย่างเป็นอิสระ ซึ่งเท่ากับว่านักเรียนคนนั้น นิสิตคนนั้นขาดความเป็นอิสระของชีวิตจากการขาดระเยบวินัยของตนเอง

หากนักเรียน นักศึกษา หรือนักกีฬาได้ทำ ได้ปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ยิ่งทำตามกฏกติกา และระเบียบที่วางไว้มากเท่าไร ยิ่งจะทำให้เขามีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการที่เราอยากจะมีอิสระในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะในวัยไหน ในอาชีพหรือหัวโขนใดๆ ยิ่งทำตามแนวทาง กฏระเบียบที่วางไว้มากเท่าไร ก็จะทำให้เขามีอิสระในการดำรงชีวิตมากขึ้นเท่านั้น

การดำเนินการตามหลักการนี้แสดงให้เห็นว่าการทำอะไรที่ถูกต้อง ตามกฏกระเบียบ นอกจากจะนำไปสู่ความสุขแล้ว ยังจะนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ขาดระเบียบวินัย

เรามาเป็นนักกอล์ฟ นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จจากการเริ่มต้นที่การรักษากฏระเบียบในการดำเนินชีวิต เพื่อเปิดโอกาสของการมีความสุข และอิสระในการดำเนินชีวิตกันดีไหม โดยไม่ให้อารมณ์และความหลงไหลกับสิ่งอื่นที่มาดึงให้เราฝ่าฝืนระเบียบที่นำไปสู่ความสำเร็จของเรา

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย