กอล์ฟสมัครเล่นชิงเงินรางวัล จะเสียสถานภาพอย่างไร

กอล์ฟสมัครเล่นชิงเงินรางวัล
จะเสียสถานภาพอย่างไร

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

          กฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022 แข่งขันชิงเงินรางวัลได้  เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นมา สร้างความคึกคักแก่การแข่งขันนักกอล์ฟสมัครเล่น ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภายในประเทศไทยเองมีการจัดการแข่งขันนักกอล์ฟสมัครเล่นชิงเงินรางวัลหลายรายการ แต่ก็มีบางรายการที่นักกอล์ฟสมัครเล่นสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าร่วมแข่งขันแล้ว อาจจะเสียสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น เพราะไปกระทำที่กฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022 ไม่อนุญาต นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เสียสถานะภาพ(Non Amateur) ไม่มีสิทธิไปร่วมการแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นอีก โดยเฉพาะนักกอล์ฟเยาวชน อาจจะเสียโอกาสในการเป็นตัวแทนจังหวัด ตัวแทนภาค เสียสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สำหรับนักกอล์ฟทั่วไปเสียสิทธิ์ในการแข่งขันสโมสรภายใน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

          นักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีเจตนาเข้าร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลที่กฎไม่อนุญาต จะได้รับเงินรางวัลหรือไม่ก็ตาม จะเสียสถานะภาพ(Non Amateur) ดังนั้นผู้จัดการแข่งขัน และนักกอล์ฟแข่งขัน ควรสอบถามสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในด้านกฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022 ให้ถูกต้องก่อน

ความหมายของ “นักกอล์ฟสมัครเล่น”(Amateur Golfer)

นักกอล์ฟทุกคนเป็นสมัครเล่น เว้นแต่:

          – รับรางวัลที่ไม่อนุญาตภายใต้กฎข้อ 3: รางวัล

          – เล่นในการแข่งขันเป็นอาชีพ

          – ยอมรับการจ่ายเงิน หรือค่าตอบแทนสําหรับการสอนที่ไม่อนุญาตภายใต้กฎข้อ 4: การสอน

          – รับการจ้างงาน (รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ) เป็นอาชีพในสนามกอล์ฟหรือในสนามไดร์ฟกอล์ฟ

          – ถือครองการเป็นสมาชิกของสมาคมสําหรับนักกอล์ฟอาชีพ

นักกอล์ฟสมัครเล่นกระทำการใดตามข้างบนนี้ ไม่เป็นสมัครเล่น(Non-amateur) และยังคงไม่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น(Amateur Golfer)จนกว่าได้รับการคืนสถานภาพสมัครเล่น

การกระทำที่เสียสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น

เล่นในการแข่งขันเป็นอาชีพ

          – นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าไปและเล่นในการแข่งขันในฐานะอาชีพจะเสียสถานภาพสมัครเล่น

            – รวมถึงเมื่อนักกอล์ฟเริ่มต้นแต่ไม่จบการแข่งขัน เช่น เมื่อผู้เล่นนั้นถอนตัว หรือไม่ผ่านรอบเดียวหรือหลายรอบด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม

          – นักกอล์ฟที่เล่นในการแข่งขันจํากัดเฉพาะนักกอล์ฟอาชีพจะสูญเสียสถานภาพสมัครเล่นของพวกเขา

แข่งขันชิงเงินรางวัลได้        

          อนุญาตนักกอล์ฟสมัครเล่นในการแข่งขันสแครช(Scratch Competitions) รับรางวัล รวมถึงเงินรางวัลจํากัด US$ 1,000 ต่อการแข่งขัน การแข่งขันสแครชเป็นการแข่งขันที่ไม่มีส่วนประกอบที่มีสกอร์ สุทธิในส่วนใดในการแข่งขัน และต้องไม่ใช้แฮนดิแคปเพื่อแบ่งแยกผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม สแครชแตกต่างกัน

ตัวอย่างการเข้าร่วมการแข่งขันที่ละเมิดกฎ

          – รับเงินรางวัลเกิน US$ 1,000 ต่อการแข่งขัน

          – รายการแข่งขันที่แบ่งเป็นไฟล์ทตามแฮนดิแคป

          – รายการที่ชิงเงินรางวัลรวมกัน แต่แบ่งเป็นกลุ่ม

          – รายการกอล์ฟอาชีพเพื่อชิงเงินรางวัล

เหตุใด จึงมีเส้นแบ่งระหว่างนักกอล์ฟสมัครเล่น กับนักกอล์ฟอาชีพ

สาเหตุที่มีการแบ่งเส้นสมัครเล่น กับอาชีพให้ชัดเจน  เท่าที่ค้นหาคำตอบมาได้ มีอยู่ 6 สาเหตุ  ดังนี้

          1.กอล์ฟ เป็นกีฬาที่เล่นเพื่อสุขภาพพลานามัย  เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อสังคมเป็นส่วนใหญ่

          2.นักกอล์ฟสมัครเล่นทั้งชายหญิง เยาวชน จนถึงวัยอาวุโส มีมากกว่า 98 % ส่วนนักกอล์ฟอาชีพมีจำนวนไม่ถึง 2 % 

          3.ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกฎข้อบังคับ เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างนักกอล์ฟสมัครเล่น และนักกอล์ฟอาชีพ  

          4.ทั้งนี้ เพื่อปกป้องกอล์ฟสมัครเล่นที่เป็นกลุ่มใหญ่กว่า จำนวนมากกว่าที่เล่นกอล์ฟโดยใช้ข้อบังคับกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้แฮนดิแคปเล่น หรือแข่งขันร่วมกัน ได้อย่างสนุกสนานได้เต็มที่   

          5.เป็นการป้องกันการสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจทางการเงินในทางที่ผิด  ซึ่งไม่อาจจะควบคุมได้   เพื่อให้การแข่งขันในกลุ่มของสมัครเล่น มีอิสระจากกลุ่มอาชีพเท่าที่เป็นไปได้    

          6.กฎสถานะภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ส่งเสริมให้มุ่งไปยังความท้าทายของเกมกอล์ฟ และรางวัลติดตัวมากกว่าการได้มาทางการเงิน

          ปัจจุบันวันนี้การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นที่ชื่นชอบของนักกอล์ฟทุกเพศทุกวัยทั่วโลก กฎข้อบังคับว่าด้วยสถานภาพสมัครเล่นจึงต้องปรับปรุงให้ทันสมัย เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นเลิศ(elite Golfer) สามารถแข่งขันชิงเงินรางวัลได้จำนวนที่เหมาะสม 

          มีข้อสงสัยใด ๆ ควรสอบถามไปยังสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์แห่งชาติที่ควบคุมดูแลนักกอล์ฟสมัครเล่น

          หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director