รูปแบบการพัฒนากอล์ฟของคนอเมริกัน (ต่อ)

สวัสดีครับคุยกับ ดร.อมร ในครั้งนี้ ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว Golf’s American Development Model หรือ AMD

เล่นเพื่อแข่งขัน

ชาย 16-23 // หญิง 15-21

วัตถุประสงค์: จัดตั้งและดําเนินการโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าด้านเทคนิค กลยุทธ และการสนับสนุน ทักษะเสริมของผู้เล่นแต่ละคนให้ได้รับการปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับปัจจุบันและอนาคต ความคาดหวังในการแข่งขัน

 ฝึกฝนเพื่อแข่งขัน รายการตรวจสอบ:

✔ จัดให้มีการแข่งขันตลอดทั้งปี ความเข้มข้นสูงและการฝึกฝนตัวต่อตัว

✔ สอนนักกอล์ฟที่ตอนนี้ ให้เชี่ยวชาญทั้งทักษะพื้นฐานและเฉพาะด้านกีฬา ถึงดําเนินการทักษะเหล่านั้นภายใต้การแข่งขันที่หลากหลายรูปแบบ ภายใต้เงื่อนไขต่างระหว่างการฝึกฝน

✔ ให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการเตรียมการแข่งขันที่เหมาะสม โดยมีการแข่งขันแบบจําลองในการฝึกอบรม

✔ โปรแกรมการออกกําลังกายที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล โปรแกรมการพื้นฟูร่างกาย การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยาและการพัฒนาด้านเทคนิค

✔ เน้นการเตรียมความพร้อมของแต่ละบุคคล ในการพัฒนาทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของนักกอล์ฟแต่ละคน

✔ เลือกกอล์ฟ หรือ กีฬาแนะนํา สัก 2 อย่าง เล่นจนถึงเชี่ยวชาญ เพิ่มเต็มเป็นส่วนประกอบ

✔ เปลี่ยนการฝึกเป็นการแข่งขันและอัตราการฝึกอบรมเฉพาะการแข่งขันเป็น 40:60

✔ให้เวลา 40 เปอร์เซ็นต์ให้กับการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและวิธีการและปรับปรุงสมรรถภาพ อีก 60 % สําหรับการแข่งขัน การฝึกอบรมเฉพาะและการแข่งขันจริงหมายเหตุ

การพัฒนานักกอล์ฟ เล่นเพื่อแข่งขัน

การพัฒนากรีฑา : ความคล่องตัว, ฟุตเวิร์ค, สมดุลไดนามิก, ความแข็งแกร่ง, ความอดทน, ความเร็ว, plyometric/กําลังและความยืดหยุ่น  ออกแบบเป็น รายบุคคล แผนประจําปีควรได้รับการพัฒนาที่ขั้นตอนนี้ ร่วมกับฟิตเนส ผู้เชี่ยวชาญ  ตามความถี่ในการเล่น ตรวจสอบการบาดเจ็บที่มากเกินไปและความเหนื่อยหน่ายทางจิต

การพัฒนาทักษะทางเทคนิค : การทําซ้ำทักษะพื้นฐาน ขจัดนิสัยไม่ดี สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การปรับแต่งอย่างละเอียด การเรียนรู้ทักษะ

 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพควร กําหนดในขั้นตอนนี้

พัฒนาการทางจิตใจ: ความสนุกที่กําหนดไว้ในตัวเองและการมีส่วนร่วมในกีฬา ความเต็มใจที่จะยืดหยุ่นและพยายามสิ่งใหม่ๆ ยอมรับผิดชอบชั่วดี เคารพในการเลือกที่ดี ทักษะความเป็นผู้นํา ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และจิตใจ ความเอนทน การตั้งเป้าหมายระยะยาว และขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นเพื่อไปที่นั้น

การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม : แสวงหาอิสรภาพโดยไม่ต้องขออนุญาตโค้ช หรือผู้ครอง อยู่ตลอดเวลา มีความเป็นผู้ใหญ่ การพัฒนาตรรกะและ การให้เหตุผลแบบนิรนัย ภาพตัวเอง กําลังทรงตัว แต่เพื่อนฝูงเป็นอย่างมาก มีอิทธิพล โอกาสในการสํารวจและทดลองภายในกิจกรรมกีฬา เป็นสิ่งสําคัญ มีความเนผู้ใหญ่ มีสุขภาพดี เป็นพี่เลี้ยงช่วยฝึกสอนได้ และ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมที่เป็นประโยชน์

ฝึกฝน: 32-42 สัปดาห์ต่อปี, 30-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ฝึก 3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อ เซสชั่น มีการพัต 40%, 20% ลูกสั้น และ ลูกเดินทาง 40%  ฝึกฝน ควรทบทวนตารางเวลาและตรวจสอบผ่านโค้ช

การแข่งขัน: ตามแผนการแข่งขันส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลา อย่างน้อยหนึ่งปี ทบทวนผลงานและวางแผนการแข่งขันกับโค้ช

อุปกรณ์: Custom fit อุปกรณ์ในขั้นตอนนี้

เล่นที่ไหน : ชาย ระยะ 7,200 หลา ผู้หญิงระยะ 6,400 หลา

สิ่งที่ผู้ปกครองควรรู้ : ตารางการแข่งขันของนักกีฬากินเวลา เกือบทั้งหมดและสําคัญมากสําหรับผู้ปกครองในการสร้างสภาพแวดล้อมของทุกคน ในครอบครัว ในขั้นตอนนี้ นักกีฬา จะมีอิสระและมีความสามารถมากขึ้น ผู้ปกครองสามารถเล่นบทบาทและให้คําแนะนําและการสนับสนุนตลอดทั้ง ผู้ปกครองกลายเป็นคนขับรถรับส่ง อำนวยความสะดวกสําหรับโค้ชและเพื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักกีฬากําลังปฏิบัติตามหลักเกณ์ที่เหมาะสม

   เพศชาย                                            เพศหญิง

ความเร็วลูก:   150+                      ความเร็วลูก:  130+

GIR:          10-12                GIR: 10-12

Up and Down %                     Up and Down %                             

 ภายใน 50 หลา                         ภายใน 50 หลา                                                  

40-60% จากหญ้า                        40-60% จากหญ้า

40% จากทราย                                35% จากทราย

พัตต์ ชาย และ หญิง

  95% จาก 3 ฟุต

75% จาก 4-5 ฟุต

45% จาก 6-10 ฟุต

20% จาก 11-15 ฟุต

เล่นเพื่อชนะ

ชาย 19+ // หญิง 18+

วัตถุประสงค์: เสริมสร้าง ปรับแต่ง และเพิ่มประสิทธิภาพทักษะทางเทคนิค กลยุทธ และเสริมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ผลงานของนักกอล์ฟเป็นไปตามความคาดหวังในปัจจุบันและอนาคต

ฝึกฝนเพื่อชนะรายการตรวจสอบ :

✔ ฝึกนักกอล์ฟให้ถึงจุดสูงสุดในการแข่งขันที่สําคัญ มีประสิทธิภาพตามความต้องการ

✔ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมมีลักษณะสูง เข้มข้นและมีปริมาณค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี

✔ อนุญาตให้หยุดพักเพื่อป้องกันความเหนื่อยหน่ายทางร่างกายและจิตใจ

✔ เปลี่ยนอัตราส่วนการฝึกต่อการแข่งขัน 25:75 โดยมีเปอร์เซ็นต์การแข่งขัน ได้แก่ การฝึกฝนเฉพาะการแข่งขันและ การแข่งขันที่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุ : นักกอล์ฟในขั้นตอนนี้คือมือสมัครเล่นชั้นยอด และมืออาชีพ

การพัฒนาของนักกอล์ฟ

การพัฒนาด้านกรีฑา : ความคล่องตัว , ฟุตเวิร์ค, สมดุลไดนามิก, ความแข็งแกร่ง, ความอดทน, ความเร็วและความยืดหยุ่น ในขั้นตอนนี้ นักกีฬาควรมีรากฐานที่มั่นคงจากการฝึกเป็นเวลาลายปีและปฏิบัติตามแผนรายปี

การพัฒนาเทคนิค (ทักษะ): ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเต็มรูปแบบ ศูนย์กลางของลูก การกระทบลูก, ควบคุมลูกกอล์ฟ, ควบคุมระยะทาง, ความสามารถในการปรับให้เข้ากับเงื่อนไขต่างๆ กําหนดแผนการเล่นและความเข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนส่วนบุคคล

เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ

เพศชาย                                               เพศหญิง

ความเร็วลูก:   160+                      ความเร็วลูก:  140+

GIR:          12-14                 GIR: 11-14

Up and Down %                     Up and Down %                             

 ภายใน 50 หลา                         ภายใน 50 หลา                                                  

55-65% จากหญ้า                        55-65% จากหญ้า

45% จากทราย                                40% จากทราย

พัตต์ ชาย และ หญิง

  96% จาก 3 ฟุต                                       96% จาก 3 ฟุต

80% จาก 4-5 ฟุต                                      75% จาก 4-5 ฟุต

50% จาก 6-10 ฟุต                                    50% จาก 6-10 ฟุต

25% จาก 11-15 ฟุต                                  25% จาก 11-15 ฟุต

การพัฒนาการทางจิตใจ : เข้าใจและยอมรับความต้องการกฎเกณฑ์อย่างถ่องแท้ ระเบียบ การวางแผน และโครงสร้าง  มองเห็นอัตราผลตอบแทนของการทํางานหนักและการตั้งเป้าหมายในระยะยาว

การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม : การตระหนักรู้ในตนเองและการแสดงออกถึงตนเองมีความสําคัญ การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตมีความสําคัญมากในช่วงเวลานี้ ในวัยนี้ยังต้องมีการกํากับตนเองและการเป็นอิสระอย่างมาก

ฝึกฝน : 44-48 สัปดาห์ต่อปี   40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   4-6 ชั่วโมงต่อเซสชั่น

การแข่งขัน : การวางแผนเป็นจำนวนวันตามนักกีฬาส่วนบุคคล มืออาชีพ  20-35 วันต่อปี   มือสมัครเล่น 13-20 วันต่อปี

อุปกรณ์ : การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามวิทยาศาสตร์การกีฬา

เล่นกอล์ฟเพื่อชีวิต

กอล์ฟเพื่อชีวิตสำรับทุกคน

วัตถุประสงค์ : เดินหน้าเสริมทักษะการเคลื่อนไหวกอล์ฟขั้นพื้นฐานและขั้นพื้นฐานต่อไป และสร้างทักษะเหล่านั้นให้เป็นประสบการณ์การแข่งขันเบื้องต้น

รายการตรวจสอบกอล์ฟเพื่อชีวิต :

✔เล่นเพื่อความสนุก

✔ รวมโปรแกรมสําหรับ ทั้งหมด ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น

✔ชวนเล่นบ่อยๆ เท่าที่เป็นไปได้

✔ รวมสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนโปรแกรม

✔แง่มุมทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนโปรแกรม

✔ ส่งเสริมการฝึกฝนและการไดฟเป็นช่วงเวลาในการปรับปรุงเกม

✔ส่งเสริมรายบุคคลและกลุ่ม เพิ่มบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ

✔ ย้ายจากกอล์ฟที่มีการแข่งขันสูงสู่การแข่งขันที่ต่อเนื่อง โดยสโมสรและกิจกรรมกอล์ฟท้องถิ่นที่สนุกสนาน

PGA.COACH เป้าหมายสูงสุดของ ADM คือการเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาแต่ละคน สร้างนักกีฬาที่มีความรอบรู้และพัฒนาหลักการที่สร้างนักกอล์ฟตลอดชีวิตสําหรับทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคต เพื่อช่วยในการกระบวนการนี้ PGA of America ได้สร้าง www.PGA.Coach ซึ งเป็นเว็บไซต์ที่จะให้กอล์ฟการเข้าถึงเนื้อหาของหลักสูตรในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อช่วยให้พวกเขาฝึกหลักการ ADM ให้กับนักกีฬาทุกวัยได้อย่างถูกต้อง เมื่อเนื้อหาหลักสูตรเสร็จสิ้น โค้ชในแนวหน้า (โดยเฉพาะ PGA และ LPGAสมาชิก) จะได้รับสิทธิ เข้าถึงแอป PGA Coach ซึ่งมีเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างบทเรียน แผนการส่งเสริมธุรกิจและอื่น ๆ แอพนี้สามารถใช้ได้ทั้งใน Apple และ Google Play

คุณเริ่มต้นได้อย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญด้าน PGA และ LPGA สามารถสมัคร PGA Coach ได้โดยไปที www.PGA.Coach

แนวทางในการคัดเลือก TEES  

  ระยะ หลา          แนะนําระยะ 18 หลุม                         Class

 275                   6,700 – 6,900               AB/BB

 250                    6,200 – 6,400              AG/BG

 225                  5,800 – 6,000                CB

200                   5,200 – 5,400                CG/ DB

175                  4,400 – 4,600                 DG/ EB

150                    3,500 – 3,700               EG

125                   2,800 – 3,000                F

100                   2,100 – 2,300                F

แนวทางที่จะช่วยให้นักกอล์ฟสามารถจัดระยะไดร์ฟ โดยเฉลี่ยให้ตรงกับระยะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับความสามารถ

AMD เป็นอีกนึ่งรูปแบบนึ่งของการพัฒนานักกอล์ฟชาวอเมริกาในระยะยาวตั้งแต่เด็กถึงถึงผู้ใหญ่ โดยแบ่งเป็นช่วงของอายุ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจ มีการวางแผนการฝีกฝนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะทางร่างกาย จิตใจ สังคม ครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเราสามารถปรับนำมาใช้กับลูกศิษย์ หรือ บุตรลานของเราได้

ดร.อมร นันทวะกุล
Parent Sport Coach
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา Sport Management

ที่มา : pga.coach