กฎใหม่ G-10 ไม่อนุญาตไม้กอล์ฟยาวเกิน 46 นิ้ว

R&A และ USGA ประกาศใช้กฎสนามใหม่ G-10
ไม่อนุญาตไม้กอล์ฟยาวเกิน 46 นิ้ว เริ่ม 1 มกราคม 2022

ลาทีปีเก่าครับท่านนักกอล์ฟ

ในช่วงปี 1990 หรือประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา สนามกอล์ฟทั่วโลกมีการปรับระยะสนามหลุมพาร์ 4 และ 5 ให้ยาวขึ้นเพื่อรองรับกับระยะไดร์ฟของนักกอล์ฟที่พัฒนาฝีมือ ขยายระยะจนเต็มพื้นที่แล้ว นักกอล์ฟระดับ PGA Tour ในขณะนั้นมีระยะไดร์ฟเฉลี่ย 260-270 หลา เหลือระยะขึ้นกรีนพาร์ 4 ระหว่าง 130-150 หลา ด้วยเหล็กสั้น ในช่วงปี 2020  นักกอล์ฟระดับ PGA Tour มีระยะไดร์ฟเฉลี่ย 290-310 หลา เหลือระยะขึ้นกรีนพาร์ 4 ระหว่าง 110-130 หลา ด้วยเหล็กสั้น และพาร์ 5 สั้นระยะ 530 หลา สามารถทำสองช๊อตขึ้นกรีนได้โดยไม่ยาก

ทั้งนี้จากการพัฒนาวงสวิงของนักกอล์ฟถูกต้องตามหลัก Biomechanics ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกกอล์ฟและไม้กอล์ฟ ให้สามารถสโตรคได้ไกลและแม่นยำขึ้น ในเกมกีฬากอล์ฟเน้นความต้องการให้นักกอล์ฟใช้ทักษะความสามารถมากกว่าการใช้อุปกรณ์ที่มีเท็คโนโลยีสูงเกินขอบเขต ดังนั้น R&A และ USGA เป็นดูแลกฎกอล์ฟ จึงพยายามให้เกมกอล์ฟอยู่ในธรรมเนียมประเพณีให้มากเท่าที่กำหนดได้

ประวัติความเป็นมาของลูกกอล์ฟ และไม้กอล์ฟ

          – ค.ศ. 1744 R & A เขียนกฎกอล์ฟเป็นลายลักษณ์อักษร 13 ข้อเป็นครั้งแรก

          – ค.ศ. 1850 เมื่อมีการใช้ลูกกอล์ฟที่ทำมาจากยางธรรมชาติ

          –  ค.ศ. 1909   เริ่มกำหนดรูปแบบไม้กอล์ฟเป็นครั้งแรก

          – ค.ศ. 1922    เริ่มกำหนดน้ำหนัก และกำหนดระยะทางของลูกกอล์ฟเป็นครั้งแรก

          – ค.ศ. 1929    ให้ใช้ก้านไม้ที่ทำด้วยเหล็กเป็นครั้งแรก

          – ค.ศ. 1939    กำหนดให้ใช้ไม้กอล์ฟ 14 อัน เป็นต้นมา

          – ค.ศ. 1990    กำหนดให้ลูกที่ถูกต้องตามกฎกอล์ฟมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.68 นิ้วเท่านั้น

          – ค.ศ. 2004    ได้มีการกำหนดขนาดของหัวไม้ไม่เกิน 470 ลูกบาศก์เซนติเมตร

          – ค.ศ. 2008    ไม่อนุญาตใช้หัวไม้ที่ผิดจากข้อกำหนด

          – ค.ศ. 2012    เพิ่มภาคผนวกเรื่องสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ เช่น ทีตั้งลูก ถุงมือ อุปกรณ์วัดระยะทางความเป็นมากฎสนามใหม่ปี 2022

ย้อนกลับไปในปี 2014 หน่วยงานของ R&A และ USGA ที่กำกับดูแลไม้กอล์ฟได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความยาวของไม้กอล์ฟมากกว่า 48 นิ้วต่อระยะการตี “และขีดจำกัดนั้นยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอนี้ได้รับการประกาศครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ และมีความไม่พอใจของนักกอล์ฟ PGA หลายคน

ในที่สุด R&A และ USGA ประกาศใช้กฎสนามใหม่ G-10 หลังจากมีการอภิปรายหาข้อมูลอย่างกว้างขวางแล้วจากการได้ใช้เวลาปรึกษาอย่างเต็มที่กับอุตสาหกรรมกอล์ฟ รวมถึงผู้เล่น ทัวร์อาชีพหลัก และผู้ผลิตอุปกรณ์ และได้พิจารณาข้อเสนอแนะของพวกเขาอย่างรอบคอบ มีความเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเกมในเวลานี้ และจะช่วยให้ผู้จัดทัวร์นาเมนต์มีความยืดหยุ่นในการเลือกด้วยตนเองภายใต้กรอบกติกา

สาระกฎสนามใหม่ Model Local Rule G-10       

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เหมาะสำหรับนักกอล์ฟอาชีพระดับสูง และนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ(elite amateur golf) คณะกรรมการอาจประกาศกฎสนาม G-10 ดังนี้

“ในการทำสโตรค ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้ไม้กอล์ฟที่มีความยาวเกิน 46 นิ้ว ยกเว้นพัตเตอร์”

โทษสำหรับการละเมิดกฎสนามข้อนี้ : ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

แต่ไม่มีโทษปรับ หากเพียงแต่นำออกไปแต่ไม่ได้ใช้ในการทำสโตรค

หมายเหตุ

รูปแบบกฎสนาม(Model Local Rule) เป็นกฎการแข่งขันที่กฎหลักอนุญาตให้คณะกรรมการสามารถประกาศได้ กฎสนามต้องไม่ขัดต่อกฎหลัก คณะกรรมการไม่มีอำนาจละเมิดกฎหลักเพื่อไปออกกฎสนาม  แต่ละทัวร์นาเมนต์อาจจะมีกฎสนามที่แตกต่างกันไปบ้าง

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director