ความจริงของการพัตต์…ที่ไม่มีวันตาย

ความจริงของการพัตต์…ที่ไม่มีวันตาย

ทักษะการพัตต์ เป็นทักษะที่ง่ายที่สุดในการเล่นกอล์ฟ

เพราะไม่ต้องใช้แรง ใช้ทักษะอะไรมาก

ทักษะที่ใช้เพียงแค่ พาไม้เคลื่อนที่ในแนวตรงที่ต้องการ และพาหน้าไม้ให้เคลื่อนที่สแควร์(ตั้งฉาก)กับทิศทางที่ต้องการไปทำได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการให้น้ำหนักในการสโตรคลูกที่ถูกต้อง

ผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร จะลงหลุม จะไม่ลง จะไม่ถึงหลุม จะเลยหลุม จะไปขวา ไปซ้ายของหลุมนั่นคือสิ่งที่ปรากฎออกมา

ถ้าจะบอกว่า ผลงานของการพัตต์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือไม้พัตต์แต่อย่างใด คนขายไม้พัตต์หรือคนที่นิยมไม้พัตต์ราคาแพงไม่ต้องโกรธกันนะ

คนพัตต์ดี ใช้ไม้พัตต์ราคาเท่าไร หรือใช้อุปกรณ์อะไรพัตต์ก็พัตต์ดี

คนที่พัตต์ไม่ดี จะใช้ไม้พัตต์ราคาเท่าไรก็พัตต์ไม่ดี

สองประการนี้ข้างต้น ขอยันยัน นั่งยัน นอนยัน

อะไรเรียกว่าพัตต์ดี พัตต์ไม่ดี

พัตต์ดีคือ การพัตต์ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ สามารถพัตต์ลูกไปอยู่ที่ใกล้หลุมไม่เกิน 3 ฟุต หรือบางครั้งลงได้

พัตต์ดี คือ การพัตต์ลูกระยะใกล้ในระยะ 3 ฟุตไม่พลาด

และพัตต์ดี คือการที่พัตต์ระยะ ที่มาก

กว่า 3 ฟุตถึง 10 ฟุต ไม่ลงก็ฉิวเฉียด และเข้าไปแท็ปอินลงหลุมได้ทันที

ส่วนพัตต์ไม่ดี คือสิ่งที่ตรงข้ามกับที่กล่าวมา พัตต์ระยะไกลก็ไม่ใกล้หลุม พัตต์ระยะใกล้ก็ไม่ลง พัตต์ระยะกลางทำ 3 พัตต์ พัตต์ไม่มีความแน่นอน ไม่สม่ำเสมอ ขาดความมั่นใจ ไม่มีจุดยืนของตัวเอง

หลักสำคัญของการพัตต์ที่จะทำให้ลูกลงหลุมมีอยู่ 2 ประการเท่านั้น คือ ไลน์ (ทิศทาง) ถูกต้อง และนำ้หนักของลูกต้องพอดี สอดคล้องกับไลน์

ไลน์ดี แต่น้ำหนักไม่พอดี เช่นเบาไปก็ไม่ถึงหลุม แรงไปก็เลยหลุม

น้ำหนักพอดี แต่ไลน์ผิด ออกขวา ออกซ้ายก็ไม่ลงหลุม

การพัตต์ไม่ใช่เรื่องง่ายในผลงาน ถึงแม้ทักษะจะไม่ยุ่งยากก็ตาม เพราะหลุมมีขนาดเล็ก และพื้นผิวบนกรีนก็ไม่เรียบ การจะลงได้ การให้ไลน์และการให้น้ำหนักจะต้องพอดีกัน

การพัตต์เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ

วิทยาศาสตร์ จะเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมหรือไม่ การสร้างสโตรค หรือการก่อให้เกิดการเคลื่อนที่จะอยู่ในแนวทางที่สม่ำเสมอ มีขนาดของสโตรคที่เหมาะสมหรือไม่ การอ่านทิศทางที่ลูกจะวิ่งไปถูกต้องหรือไม่ และเป็นคนที่มีความคิดหรือ mindset เกี่ยวกับการพัตต์อย่างไร

คิดว่าเป็นคนพัตต์ดี ชอบการพัตต์ ไม่จดจำช็อตที่ไม่ดี ไม่พูดย้ำว่าตัวเองพัตต์ไม่ดีมั่นใจกับการทำของตัวเอง จินตนาการ หรือสร้างภาพเห็นว่าลูกวิ่งลงหลุมได้อย่างไร และทำตามนั้นได้ นั่นคือการมีmindset เกี่ยวกับการพัตต์ที่ดี

ศิลปะ จะเกี่ยวกับ ความสามารถในการอ่านไลน์ ซึ่งคนพัตต์ดีจะมีความสามารถจริงๆ เหนือกว่าคนปกติ

อีกประการหนึ่งที่สำคัญที่จะเป็นคนพัตต์ดี คือ การที่ต้องมีประสบการณ์อยู่กับการพัตต์มากและบ่อยนั่นคือ การที่ต้องมีการฝึกซ้อมและเล่นบ่อยๆ กับทุกสภาพการณ์ของกรีน จนมีความชำนาญ

คนที่ได้แต่ออกรอบ ไม่เคยได้ฝึกซ้อม คนที่เล่นแต่สนามเดิมๆ พอไปเจอสนามใหม่ๆที่สภาพกรีนเปลี่ยนไป ก็ย่อมเจอปัญหาแน่นอน

ความเร็วของกรีนที่ไม่เท่ากัน อาจจะมีผลกับการอ่านกรีนและให้น้ำหนักได้ เช่นกรีนฝืด ก็ทำให้พัตต์ไม่ถึง กรีนเร็วก็อาจจะพัตต์เลย กรีนฝืดไม่ต้องให้ไลน์มาก กรีนเร็วต้องให้ไลน์มาก เป็นต้น

ความไม่สม่ำเสมอของการพัตต์ย่อมมีแน่นอน บางวันพัตต์ดีตรงไหนก็ลง แต่บางวันพัตต์ไม่ดีตามมาตรฐาน อันอาจจะมาจากเรื่องความไม่มั่นใจ(ที่อาจเกิดขึ้นได้) ความคาดหวัง ความตั้งใจมากจนทำให้การเล่นไม่ไหลลื่น

นักกอล์ฟระดับโลก จะเห็นได้ว่า บางวันพัตต์ดี ตรงไหนก็ลง ทำสกอร์ได้จากการพัตต์ 7-8 อันเดอร์แต่อีกวันหนึ่งต้องการแค่ 2-3 อันเดอร์ก็จะเป็นผู้ชนะแล้ว แต่ก็ทำไม่ได้

สถิติการพัตต์มีตัวเลขให้อ้างอิงไว้ว่า การพัตต์ที่ดีควรมีจำนวนพัตต์อยู่ที่ 30 พัตต์ต่อการเล่น 18 หลุมหรือ 15 ต่อการเล่น 9 หลุม ถ้าน้อยกว่านั้นก็จัดได้ว่าเป็นการพัตต์ที่ดีมาก แต่ถ้ามากกว่านั้น ก็จะเป็นพอใช้ยังต้องปรับปรุง และแย่ ก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ปรากฏ

สรุป อยากเป็นคนพัตต์ดี ต้องเรียนรู้ทักษะที่ถูกต้อง เรียนรู้วิธีอ่านกรีน เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมฝึกฝนน้ำหนักในการพัตต์บ่อยๆหลายๆสภาพกรีน ฝึกพัตต์ไกลให้ใกล้หลุม ฝึกพัตต์ใกล้หลุมให้ลง และที่สำคัญ ต้องมี mindset เกี่ยวกับการพัตต์ที่เป็นบวก

ถ้าอยากพัตต์ดี แต่ไม่ปรับปรุง ไม่เรียนรู้ ไม่ฝึกฝน ไม่ทำในสิ่งที่กล่าวข้างต้น รับรองชาตินี้เอาดีไม่ได้กับเรื่องการพัตต์แน่นอน

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์