กฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022

กฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022
นักกอล์ฟสมัครเล่นชิงเงินรางวัลได้ และติดโลโก้บนเสื้อผ้าได้

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

ในปี 2022 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป กฎสถานภาพสมัครเล่นใหม่ที่ประกาศใช้ทั่วโลก จะเป็นแรงสั่นสะเทือนวงการกอล์ฟทั่วโลก บรรดากูรูกอล์ฟพยากรณ์ว่า ภายใน 5 ปี การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงเงินรางวัลจะเบ่งบานขยับใกล้การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ นักกอล์ฟนักเรียนนักศึกษาสามารถแข่งขันชิงเงินรางวัลได้แม้จะไม่มากมาย แต่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้ ไม่ต้องรีบร้อนเทิร์นโปรช่วงอายุน้อย ๆ รายการแข่งขันสมัครเล่นชิงเงินรางวัล สปอนเซอร์ขนาดใหญ่ – กลาง-เล็ก สามารถสนับสนุนได้ในวงเงินเรือนแสน มิต้องลงเงินเป็นล้านหรือหลายล้าน นักเรียนนักศึกษา มีสังคมของสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายผู้ปกครองเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสปอนเซอร์  

กฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022 ยังเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นติดโลโก้บนเสื้อผ้าหรือ อุปกรณ์ใน

เชิงพาณิชย์ได้ ไม่บังคับจำนวน หรือขนาดของโลโก้ สปอนเซอร์ทุกขนาดสามารถสนับสนุนได้

นักกอล์ฟสมัครเล่น(Amateur Golfer)

นักกอล์ฟทุกคนเป็นสมัครเล่น เว้นแต่:

          – รับรางวัลที่ไม่อนุญาตภายใต้กฎข้อ 3: รางวัล

          – เล่นในการแข่งขันเป็นอาชีพ

          – ยอมรับการจ่ายเงิน หรือค่าตอบแทนสําหรับการสอนที่ไม่อนุญาตภายใต้กฎข้อ 4: การสอน

          – รับการจ้างงาน (รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ) เป็นอาชีพในสนามกอล์ฟหรือในสนามไดร์ฟกอล์ฟ

          – ถือครองการเป็นสมาชิกของสมาคมสําหรับนักกอล์ฟอาชีพ

นักกอล์ฟสมัครเล่นกระทำการใดตามข้างบนนี้ ไม่เป็นสมัครเล่น(Non-amateur) และยังคงไม่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น(Amateur Golfer)จนกว่าได้รับการคืนสถานภาพสมัครเล่น

แนวทางที่อนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทําได้

อนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทำได้ดังนี้:

 – การกระทําที่เกี่ยวข้องกับการเล่น:

          o ถือครองสมาชิกในทัวร์อาชีพ แต่ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ

          o กระทําและ/หรือผ่านการทดสอบความสามารถในการเล่น (PAT (Playing Ability Test))

– การกระทำเกี่ยวข้องกับการศึกษา:

          o ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการในกอล์ฟอาชีพ แต่โปรแกรมดังกล่าวไม่จําเป็นให้นักเรียนถือครอง สมาชิกของสมาคมกอล์ฟอาชีพ หรือทําสิ่งอื่นที่จะส่งผลให้สิ้นสถานภาพสมัครเล่น (เช่น ทำการสอนโดยรับ ค่าตอบแทน)

– การกระทำที่เกี่ยวกับการจ้างงานและตําแหน่ง:

          o ทํางานในร้านกอล์ฟหรือร้านค้าปลีกไม้กอล์ฟ การซ่อมไม้กอล์ฟ ผู้ผลิตไม้ หรือช่างซ่อม

          o ทํางานเป็นผู้จัดการทั่วไป หรือผู้อํานวยการกอล์ฟในสนามกอล์ฟ สโมสร หรือสถานที่อื่น

          o ทํางานเป็นลูกจ้างของผู้ผลิตอุปกรณ์

          o ทํางานเป็นแคดดี้ แม้ในขณะที่เป็นแคดดี้ให้แก่นักกอล์ฟอาชีพหรือในทัวร์อาชีพ

          o ทํางานเป็นผู้บริหารกอล์ฟ เช่น ลูกจ้างสมาคมกอล์ฟ

แข่งขันชิงเงินรางวัลได้        

อนุญาตนักกอล์ฟสมัครเล่นในการแข่งขันสแครช(Scratch Competitions) รับรางวัล รวมถึงเงินรางวัลจํากัด £700 หรือ US$ 1,000 ต่อการแข่งขัน เว้นแต่องค์กรกำกับดูแลแห่งชาติกําหนดเงินรางวัลจํากัดไว้ต่ำกว่า การแข่งขันสแครชเป็นการแข่งขันที่ไม่มีแฮนดิแคปมาเกี่ยวข้องในการคิดสกอร์

ใช้กับการแข่งขันกอล์ฟแท่นทีถึงหลุม(Tee-to-Hole) ที่เกี่ยวข้องกับสกอร์สําหรับหลุม โดยไม่คํานึงถึงสถานที่ที่ใช้แข่งขัน (ตัวอย่างเช่น ในสนามกอล์ฟ หรือเครื่องจําลองกอล์ฟ(golf simulator))

ความหมายของเงินรางวัล

เงินรางวัลอาจมาในหลายรูปแบบ รวมถึงเงินสด สกุลเงินสด หรือดิจิตอล เช็ค เงินฝากธนาคาร หุ้น หุ้นและพันธบัตร บัตรของขวัญ และบัตรเดบิตที่สามารถขึ้นเป็นเงินสด หรือสามารถใช้ถอนเงินสดได้ถือว่าเป็นเงิน รางวัล

ติดโลโก้บนเสื้อผ้าหรือ อุปกรณ์ในเชิงพาณิชย์ได้

กฎข้อไม่ได้จํากัดจํานวน หรือขนาดของโลโก้เชิงพาณิชย์ที่นักกอล์ฟสมัครเล่นอาจติดบนเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ของเขา แต่ผู้จัดการแข่งขันอาจต้องการจํากัดการระบุตัวตนเชิงพาณิชย์ที่อนุญาตบนเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับผู้เล่นที่ได้รับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์เพื่อเข้าไปร่วมแข่งขัน เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สินค้าคู่แข่ง เป็นต้น

ชมรม/สโมสร สถาบันการศึกษา นักกอล์ฟ มีข้อสงสัยในกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นป 2022 สอบถามได้ที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ป้องกันการเสียสถานภาพสมัครเล่นโดยใช่เหตุ

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director