ช่วงโควิด 19 (รอบ 2)

จิตวิทยาการกีฬากับการเล่นกอล์ฟ
ช่วงโควิด 19 (รอบ 2)

แม้การคาดเดาในเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าก่อนหน้านี้ว่าจะมีระลอก 2 และแรงกว่าระลอกแรกจะมีคนคิดที่แตกต่างกัน และภาวนาว่าจะไม่เป็นไปตามการประมาณการณ์ทางการแพทย์ แต่ดูเหมือนสถานการณ์จะเป็นจริงแล้ว ณ เวลานี้

การแพร่กระจายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทุกทิศทาง ตราบใดที่เราจำเป็นต้องมีการเดินทาง และเป็นการเดินทางที่ คนที่เป็นอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยซ้ำ ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ การแพร่กระจายที่รวดเร็วทุกทิศทางนี้มักมีจุดเริ่มต้นที่คนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่การพักร่วมกันในโรงแรมที่มีหลายคนหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลา การเล่นการพนันที่มีผู้คนมารวมกันเป็นจำนวนมาก และมีความใกล้ชิดกันสูง รวมทั้งการที่คนงานต่างชาติที่มีที่พักและที่ทำงานที่มีความใกล้ชิดและแออัด ทั้งหมดนี้เป็นการทำให้ลดมาตรการในเรื่องของระยะห่างทางสังคม (Social distancing) อย่างชัดเจน ยิ่งถ้าในมาตรการอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์สม่ำเสมอ ไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง การเพิ่มโอกาสของการแพร่กระจายยิ่งมากขึ้น

กีฬากอล์ฟ ก็เคยได้รับผลกระทบในลักษณะนี้มาแล้ว โชคดีที่การเล่นกอล์ฟเป็นกีฬากลางแจ้ง อากาศร้อน ระยะระหว่างนักกีฬากันเอง หรือนักกีฬากับแคดดี้ ก็จะมีระยะที่ห่างกันตามเกณฑ์อยู่แล้ว คือ 1.5 ถึง 2 เมตร ในช่วงต้นๆของการแพร่ระบาด (ในระลอกที่ 1) นักกีฬากอล์ฟมีการปรับตัวกันมากที่เดียว มีการฝึกซ้อมที่บ้าน ซื้ออุปกรณ์มาฝึกซ้อมเอง และเมื่อต้องไปร่วมแข่งขันกัน กิจกรรมรวมตัวหลังแข่งขันก็มักถูกตัดออกไป รางวัลก็มีการส่งถึงคนที่ได้รับทางไปรษณีย์

ในการเล่นกีฬา การเล่นกอล์ฟ ให้ประโยชน์ทั้งกายและใจ การไปเล่น ออกรอบในสนามจริงเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยม และส่งผลตามที่นักกีฬาต้องการจริง ดังนั้นเพื่อให้การออกกำลังกายด้วยการเล่นกอล์ฟในสถานการณ์แบบนี้คงทำได้ในหลายลักษณะด้วยกัน และสามารถรักษากาย ใจและทักษะการเล่นกอล์ฟไว้ได้ระดับหนึ่งด้วย แนวทางจึงควรจะเป็นดังนี้

การดูการเล่นกอล์ฟ การแข่งขันกอล์ฟในรายการต่างๆที่มีทุกวันทางทีวี การเห็นคนเล่นกอล์ฟเก่งๆ ก็ช่วยทำให้เราเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการได้ระดับหนึ่ง ในทีวีนอกจากจะมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่การเล่นกอล์ฟที่เล่นมาแล้ว ก็ยังมีรายการสอนกอล์ฟด้วย ดังนั้นแม้เราจะไม่ได้ออกรอบจริงๆ การเห็นวิธีการของคนเก่ง หรือของ Teaching Pro มาแนะนำการเล่นก็จะทำให้เก่งและรักษาระดับความสนใจและความอยากเล่นไว้กับตัวได้ หวังว่าคงไม่ทำให้อยากเล่นจนเกินไป ถ้าเป็นเช่นนั้นคงต้องมาชั่งน้ำหนักกันระหว่างการได้เล่นกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ รวมทั้งมาตรการต่างๆที่ประกาศใช้ ณ เวลานั้น

การเตรียมร่างกาย/ออกกำลังกาย ในพื้นที่จำกัด ที่เราสามารถทำได้ การออกกำลังกายที่บ้านก็ช่วยให้เรารักษาระดับความแข็งแรงของร่างกายได้ดี และยังปลอดภัยจากการระบาดครั้งนี้ด้วย แม้ว่ามาตรการการสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้เว้นระยะจะเป็นมาตรการภายนอกที่ช่วยได้ดี แต่การรักษาและป้องกันจากภายในโดยการรักษาร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การต่อสู้ครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกประการคือการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ อาหารที่ทำเองยิ่งดี สิ่งนี้จะเอื้อต่อการมีกิจกรรมของครอบครัวมากขึ้นด้วย และอย่าลืมการพักผ่อนที่เหมาะสมเพียงพอด้วย

การเตรียมการเรื่องของใจก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราสามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับทักษะและร่างกายที่กล่าวมา เมื่อจิตยังคงเป็นนาย และใจเป็นบ่าวที่ต้องทำตามความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ของเรา การคิดอย่างเป็นเหตุผล รู้สึกดีกับหลายๆอย่างที่เกิดการปลี่ยนแปลงที่เราต่อสู้และแก้ปัญหาได้ และควบคุมอารมณ์ได้

  1. ความคิดที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นี้ที่จะทำให้เรามีจิตใจที่ดี เข้มแข็ง เช่น การที่เรามีความเข้าใจว่าการแพร่ระบาดนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างให้เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับทุกคน ไม่ใช่เราหรือบางกลุ่ม การได้รับผลกระทบทั้งในการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจ ก็เป็นอยู่ตามปกติอยู่แล้วในสังคม จะมากน้อยเท่านั้นเอง สิ่งที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลายประการก็มี เช่น การใช้การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประชุมออนไลน์ การทำงานจากที่บ้าน (Work from home) มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ก่อนหน้านี้ยังมีการปรับตัวค่อนข้างช้าหรือไม่รับการเปลี่ยนแปลงนี้ การคิดในแง่บวกและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดร่วมกันนี้เป็นส่วนสำคัญครับ
  2. ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกที่ดีต่อกัน ความรู้สึกเอื้ออาทรต่อกัน เช่น ตู้ปันสุข ก็ช่วยให้การแสดงออกซึ่งจิตใจที่ดีงาม ความเอื้ออาทรต่อกันที่ได้รับการยอมรับกันในระดับโลก สิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะช่วยให้คนไทยทุกคนมีความรู้สึกที่ดีและเป็นกำลังใจให้ฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้อีกระดับหนึ่ง ที่จริงแล้วไม่เฉพาะนักกอล์ฟเท่านั้น
  3. อารมณ์ จากการดูหนังฟังเพลง แม้แต่ร้องเพลงเอง ก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal Psychological Reports และ วารสาร Nature Neuroscience [Reader’s Digest (Best Health)] ยืนยันว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สารแห่งความสุขเกิดขึ้นได้

สุดท้ายนี้ หวังว่าท่านที่ดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองจากการเล่นกีฬากอล์ฟ จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้ สวัสดีปีใหม่ 2564 ครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย