For Golf Trust

การพัตต์ ถ้าเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ลักษณะของการตีกอล์ฟถูกออกแบบมาดีและสุดยอดอย่างน่าเหลือเชื่อ เพราะเป็นการตีใช้พลังเต็มที่และใช้ความพิถีพิถันอย่างละครึ่ง ไม่ได้ใช้แต่พลังอย่างเดียว

ความหมายคือ ตีไกล ตีเต็มแรง เพียงแค่36 ช็อต และตีเบาๆเพียงแค่ 36 ช็อตในการตี 18 หลุมคะแนนพาร์ 72 หรือถ้าอธิบายให้ละเอียดลงไปได้แก่  พาร์ 3 คือการตี 1 ครั้ง พัตต์ 2 ครั้ง พาร์ 4 ตี 2 ครั้งพัตต์ 2 ครั้ง ส่วนพาร์ 5 ตี 3 ครั้ง พัตต์ 2 ครั้ง จะตีทั้งหมด 36 ครั้ง และพัตต์ 36 ครั้ง

ตีไกล 300 หลาก็นับหนึ่งช็อตเท่ากับพัตต์ 3ฟุต การตีไกลก็เลยสำคัญเท่ากับการพัตต์ แต่โดยทั่วไปนักกอล์ฟมักจะให้ความสำคัญกับการตีไกลมากกว่าการพัตต์ เห็นได้จากจะสนใจฝึกฝนการตีเพื่อให้ไกลมากกว่าการพัตต์ ซึ่งประกอบกับสนามฝึกพัตต์กอล์ฟเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยเอื้อ มีไม่มาก แถมยังห้ามไม่ให้นักกอล์ฟที่ไม่ได้ไปออกรอบซ้อมอีกด้วย

ถ้าเป็นระบบของการโค้ชนักกีฬาแล้ว จะให้ความสำคัญกับพัตต์ ที่นักกีฬาไม่ควรพัตต์เกิน 30 ครั้งถ้าต่ำกว่าถือว่าพัตต์ดี แต้ถ้าเลยถือว่าพัตต์ไม่ดี การที่กำหนดไม่ให้เกิน 30 เพราะความเป็นจริงจะต้องตีไม่ออน ลูกไปอยู่ข้างกรีน หรือตกทราย ก็ต้องพยายามตีลูกไปให้ใกล้หลุมเพื่อทำพัตต์เดียว หรือถ้าตีออนก็ต้องพยายามทำพัตต์เดียว จำนวนพัตต์เลยไม่ต้องถึง 36 พัตต์

ถ้าจะถามว่า สรุปการพัตต์มันยากหรือมันง่าย ถ้าดูในทีวีคนที่เป็นแชมป์ หรือคนที่สกอร์ดีๆ ทีวีจะถ่ายมาให้ดู จะพัตต์ดีจัง พัตต์ตรงไหนก็จะลง แต่คนที่ตกรอบที่เราไม่ค่อยได้ดูว่าระดับโปรก็พัตต์ไม่ดีมีเหมือนกัน หรือตัวเราเองทำไมเวลาไปเล่นเองมันพัตต์ยากจริงๆ

ความจริงแล้วการพัตต์มันง่ายถ้าจะพูดในแง่ของเทคนิค ไม่ได้ใช้การเคลื่อนไหวอะไรมากมายเหมือนการตี แต่ก็ยากอยู่ถ้าพูดในแง่ผลลัพธ์  เพราะขนาดของหลุมกว้างเพียง 10.5 เซนติเมตร หรือประมาณ 4.2 นิ้ว ยิ่งเส้นทางไกลโอกาสมันจะลงก็ยาก แต่นักกอล์ฟที่เก่ง มีความชำนาญ และพัตต์ได้ดีในวันนั้นๆ ก็เก่ง สามารถพัตต์ลงไปได้ในบางครั้ง แต่ถ้าไม่ลงลูกของเขาก็จะไปอยู่ใกล้ๆ หลุมได้

ความสามารถของการพัตต์ที่นักกอล์ฟต้องการคือ พัตต์ไกลตรงไหนก็ได้บนกรีน อยากให้ไปอยู่ใกล้หลุมมากๆ(อย่างน้อยต่ำกว่า 3 ฟุต) และพัตต์ในระยะใกล้ๆ ระยะกลาๆ(3 -8 ฟุต) ให้ลงหลุม

การพัตต์ที่จะดี ลูกมีโอกาสลงหลุมนั้น ไลน์(ทิศทาง)และน้ำหนัก(ระยะทาง)จะต้องออกมาพอดีกัน ซึ่งนั่นคือความยาก เพราะบางครั้งไลน์พอดี แต่น้ำหนักไม่พอดี บางครั้งน้ำหนักพอดี แต่ไลน์ไม่ถูก สองประการไม่สมดุลย์กันก็ทำให้ลูกลงหลุมยาก คนจะทำได้ดีควรมีการฝึกหัดมากๆ เพื่อการกะระยะจะดีให้น้ำหนักถูก และหาประสบการณ์มากๆ กับการเล่นบนสนามจริงต่างๆที่ไม่ซ้ำกันบ่อยๆ เพื่อความชำนาญในการหาทิศทาง (อ่านไลน์)จะมีมากขึ้น

มีอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจว่า บางคนบอกว่าพัตต์เลยหลุมดี บางคนบอกว่าพัตต์ให้พอดีหลุมดีอย่างไหนมันดีกว่ากันแน่ ลองพิจารณาจากคำอธิบายดูครับ แล้วตัดสินใจว่าแบบไหนน่าจะดี เพราะนักกอล์ฟจะชอบไม่เหมือนกัน เช่นสไตล์นักกอล์ฟเกาหลี บู๊ๆหน่อยจะชอบพัตต์แรงเลยหลุม แต่บางคนชอบพัตต์แบบเลี้ยงไลน์ หรือพอดีหลุม

คนที่พัตต์พอดีหลุม(นำ้หนักจะหมดพอดีที่หลุม)จะทำให้หลุมมีขนาดใหญ่รองรับพอดีตามขนาดของหลุม(พลิกตะแคงลง) แต่ถ้าพัตต์แรงขนาดของหลุมจะลดลงตามความแรงที่ลูกจะวิ่งเลย ถ้าลูกจะลงจะต้องตรงกลางจริงๆ การให้ไลน์ของคนพัตต์เลี้ยงไลน์และพัตต์แรง(พัตต์ชาร์ต)จึงจะไม่เหมือนกัน คนพัตต์เลี้ยงไลน์จะจะต้องให้ไลน์มากกว่าคนพัตต์ชาร์ต เพราะเมื่อลูกวิ่งเบาจะมีอัตราการเลี้ยวมากกว่าลูกที่วิ่งเร็ว ซึ่งธรรมชาติของการพัตต์แต่ละคนก็ต้องไปปรับให้เข้ากับความเร็วของกรีน(หญ้าที่ถูกตัดให้สั้นได้แค่ไหน)อีก

การโค้ชนักกีฬาประการหนึ่งที่สำคัญที่จะให้นักกีฬาฝึก คือ ฝึกให้นักกีฬาพัตต์ให้เลยหลุม และถ้าจะผิดไลน์ให้ผิดเหนือไลน์พัตต์ การฝึกเช่นน้ีจะเป็นการให้โอกาสให้ลูกลงหลุมเพิ่มมากขึ้น เพราะถ้าสั้น หรือลูกตกไลน์พัตต์ โอกาสลูกจะลงหลุมก็เกิดขึ้นได้ยาก

การจับไม้พัตต์ที่ดีที่สุดไม่มี นักกอล์ฟจะต้องหาสไตล์ของตัวเองที่มั่นใจและชอบที่สุด

ไม้กอล์ฟที่ดีที่สุดก็ไม่มี นักกอล์ฟจะต้องหาอันที่ถูกใจ อันที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าทำให้เราพัตต์ดีที่สุด

เบสิคของการพัตต์คือ จะต้องให้หน้าพัตเตอร์ปะทะลูกในลักษณะตั้งฉากกับทิศทางที่จะให้ไป ซึ่งจะเอาไม้อันไหนพัตต์ก็ได้ และจะต้องให้ลูกวิ่งไปลงหลุม หรือถ้าไม่ลงก็ต้องอยู่ใกล้หลุมให้มากที่สุด 

ควรฝึกการให้น้ำหนักกับพื้นผิวต่างๆ ด้วยความเรียบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่บนพื้นปูน พื้นพรม พื้นหญ้าจนเกิดความชำนาญอย่างเป็นอัตโนมัติ ตาเห็นมือทำได้ เน้น นะครับว่า ต้องให้ถึงจุดนี้ ใครทำได้ก็จะถือว่าบรรลุความสามารถขั้นสูงเลยทีเดียว

หลักพื้นฐานทางจิตใจอย่างหนึ่งของการพัตต์กอล์ฟ คือ ต้อง รัก ชอบ และสนุกกับการพัตต์ ต้องมีความรู้สึกท้าทาย อยากพัตต์ลูกให้ลงหลุม ถ้าคิดว่าไม่ชอบ หรือคิดว่าพัตต์เป็นเรื่องยากก็จะส่งผลทำให้การพัตต์เราไม่ดีอย่างแน่นอน 

ใครที่อยากเห็นนักกอล์ฟระดับโลกเขาพัตต์กัน ควรจะดูการแข่งขันที่ถ่ายทอดในทีวีบ่อยๆ แล้วจะเข้าใจในสัจจธรรมในกีฬากอล์ฟ โดยเฉพาะเรื่องพัตต์ ว่าบางครั้งมันก็ง่าย บางครั้งมันก็ยาก มันเป็นวันๆมันพัตต์ดีบางสนาม บางสนามก็พัตต์ไม่ดี แล้วแต่ความเร็วของหญ้า และอารมณ์ในวันนั้นๆแต่มาตรฐานของแต่ละคนควรมี ฝึกฝนให้มากๆ ชอบในการพัตต์ มีจิตใจที่คิดบวก ตอกย้ำเมื่อทำได้ ลืมเมื่อผิดพลาดอย่าไปจดจำ ไม่ควรพูดย้ำว่าเราพัตต์ไม่ดี พัตต์ไม่ดี…แล้วจะพบว่า การพัตต์ไม่ใช่เรื่องยาก

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์