จิตวิทยาการกีฬา

ประโยชน์ของการหัวเราะในการเล่นกีฬา

ประโยชน์ของการหัวเราะในการเล่นกีฬา

ในการเข้าร่วมประชุมของสมาคมจิตวิทยาการกีฬาแห่งเอเซียและแปซิฟิคใต้ ที่เมือง Kuching ประเทศมาเลเซียเมื่อต้นเดือนสิงหาคม มีการพูดถึงประโยชน์ของการหัวเราะที่มีต่อตัวผู้หัวเราะและสังคมในหลายๆอย่าง

วันนี้จะขอถ่ายทอดสิ่งที่รับทราบจากการประชุมวิชาการดังกล่าวที่มีหลักฐานจากการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการกีฬามายังพวกเรา นักกีฬา ผู้ปกครองและผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟว่าการหัวเราะของเราเป็นอย่างไร มีประโยชน์และเหตุผลอย่างไร

ในภาพรวม ประโยชน์ของการหัวเราะมีผลต่อจิตใจ (Shaw, 2013; Joseph & Riaz, 2015; Yim, 2016) มากกว่าผลกระทบทางด้านร่างกาย (การลดความเจ็บปวด ความเข้มแข็งของการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย (Bennett & Lengacher, 2006; Han, Park and Park, 2017; Martin, 2001; Mora-Ripoll, 2011; Yim, 2016) สังคม ชีวิต และความเป็นเพื่อน (Dollgorf-Kaspar et al, 2012)

ในรายละเอียด การหัวเราะจะช่วยลดระดับความเครียด ความวิตกกังวล การควบคุมอารมณ์ และการใช้พลังงาน ความคาดหวัง ความรู้สึกที่ดีกับตนเอง และความกระตือ ความกระตือรือร้น (Mora-Ripoll, 2016)  

และเมื่อเราหัวเราะ การหัวเราะมีผลสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นประโยชน์ประการหนึ่ง และยังส่งผลถึงความสัมพันธ์กับอารมณ์ และการแก้ปัญหาในขณะเล่นกีฬา

ประการสุดท้าย คือเรื่องของการทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน ทั้งในส่วนของการสร้างปฏิสัมพันธ์ ความใกล้ชิด การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งความเป็นเพื่อน

ในรายละเอียดของการค้นพบทั้ง 3 ประการ ที่มีผลกระทบต่อทั้งกาย จิตใจและสังคม แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อการเล่นกอล์ฟ โดยเฉพาะเป็นผลกระทบในทางบวกเป็นหลัก ดังนั้นเราจึงควรที่จะใช้การค้นพบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวเพื่อความเป็นเลิศ

เหตุผลที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเล่นกีฬาที่สามารถอธิบายได้หลายประการ เริ่มต้นที่เมื่อคนเราหัวเราะ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาทันที มีการเปลี่ยนแปลง/ขยับใบหน้า ปาก ตามด้วยหัวใจและปอด ยิ่งเราหัวเราะนานเท่าไหร่ หนักเท่าไหร่ ร่างกายของเราก็จะได้รับผลกระทบมากขึ้นเท่านั้น และในขณะที่ร่างกายของเราขยับ กำลังเคลื่อนไหว จิตใจก็มีการขยับและเคลื่อนไหวเช่นกัน การขยับทางจิตใจระหว่างการหัวเราะทำให้บรรยากาศและความรู้สึกในทางบวกเกิดขึ้น ความรู้สึกผ่อนคลายก็จะเกิดขึ้น และนั่นคือเหตุผลที่ส่งผลต่อความสบายใจมากขึ้น

อีกเหตุผลหนึ่งที่การหัวเราะส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งกายและใจ และเป็นไปในทางบวกเพราะเมื่อเราหัวเราะจะทำให้เกิดสารเคมีและฮอร์โมนที่มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจในทางบวก และส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ข้อดีของการหัวเราะต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม ที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการเล่นกีฬา เล่นกอล์ฟ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเตรียมการ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ มาเกี่ยวข้อง และไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร ในทางการแพทย์เริ่มมีการแนะนำการหัวเราะให้เป็นส่วนหนึ่งของดูแลด้านสุขภาพ ลองนึกดูว่าทำไมเราชอบดูรายการตลก แล้วเกิดอะไรขึ้น เราหัวเราะ และเมื่อหัวเราะแล้ว เรามีความรู้สึกดีๆและมีความสุขแค่ไหน

มาแบ่งเวลาหรือเพิ่มจำนวนของการหัวเราะในชีวิตให้เกิดหรือมีมากขึ้นกันครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย