เรื่องกินเรื่องใหญ่ กินอย่างไร ไม่ขาด ไม่เกิน

สสส. จัดเสวนา เรื่องกินเรื่องใหญ่ กินอย่างไร ไม่ขาด ไม่เกิน

สสส.ต่อยอดเทรนด์สุขภาพคนไทยจากเวที ThaiHealth Watch 2022 โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชวนคนไทยใส่ใจการบริโภคที่ขาดสมดุลในช่วงโควิด หนึ่งในเทรนด์สุขภาพคนไทยปี 2565 ในกิจกรรม ThaiHealth Watch 2022 The Series ในหัวข้อ “เรื่องกินเรื่องใหญ่ กินอย่างไร ไม่ขาด ไม่เกิน” สร้างความตระหนักรู้เพื่อให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า จากเวที “Thaihealth Watch 2022 จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2565” บนแนวคิด Adaptive Living ปรับการใช้ชีวิต พร้อมก้าวไปในยุคโควิด ได้มีการนำเสนอ 10 ประเด็นทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2565 ที่ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม โดยหนึ่งใน 10 ประเด็น ก็คือการบริโภคที่ขาดสมดุล ล้นเกิน หรือขาดแคลน ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยได้ในระยะยาว

“จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป และทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปจนอาจจะก่อให้เกิปัญหาในมิติทางกาย เช่น พบกลุ่มคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน เข้าไม่ถึงแหล่งอาหาร ขณะเดียวกันกลุ่มเด็กที่เรียนออนไลน์ รับประทานอาหารเดลิเวอรี่ที่ให้พลังงานเกินความจำเป็น เช่น เค้ก คุ้กกี้ ครัวซองต์ หรือการรับประทานอาหารไม่สมดุลกับการเคลื่อนไหวจนเกิดการสะสมของไขมันหรือน้ำตาล ดังนั้น สสส. จึงมุ่งต่อยอดสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดโภชนาการขาด-เกิน โดยล่าสุดได้กำหนดจัดกิจกรรม ThaiHealth Watch 2022 The Series ในหัวข้อ “เรื่องกินเรื่องใหญ่ กินอย่างไร ไม่ขาด ไม่เกิน” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมถูกต้อง” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

กิจกรรม ThaiHealth Watch 2022 The Series ในหัวข้อ “เรื่องกินเรื่องใหญ่ กินอย่างไร ไม่ขาด ไม่เกิน” จะเป็นการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ มาร่วมเจาะลึก 2 ขั้วปัญหากับการกินขาดๆ เกินๆ พร้อมทางออกทางด้านโภชนาการและสุขภาพที่ทำได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์แววตา เอกชาวนา นักโภชนาการ และที่ปรึกษา โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม, แม่อุ้ม นพรรต นพปศักดิ์ เจ้าของเพจ Aum Napat และนักแสดงหนุ่มที่ใส่ใจสุขภาพอย่าง นิว – ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต   

ผู้สนใจ สามารถร่วมรับชมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊กและช่องยูทูป “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.” สอบถามรายะละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 343 1500