ปั่นล้อ ปั่นบุญ

ปั่นล้อ ปั่นบุญ

เมื่อ “กทม.” สร้างเลนจักรยานขึ้นรอบบึงสะแกงามสามเดือน เมื่อปีที่ผ่านมา จึงทำให้ประชาชนชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ซึ่งส่วนมากเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้มาออกกำลังกายเดิน-วิ่ง และปั่นจักรยาน มีทั้งเด็ก วัยรุ่น เยาวชน คนวัยกลางคน จนกระทั่งผู้สูงอายุ 60-70 ปี หญิงและชาย

แรกๆ พวกเขาก็ปั่นกันแบบออกกำลังกายธรรมดา แต่กาลเวลาผ่านไปไม่นาน… ไม่ธรรมดาซะแล้ว… พวกเขาปั่นกันจริงจัง ทั้งเช้า สาย บ่าย แม้แต่เวลาค่ำ เพราะ “สนามเปิด” หรือสนามบึงสะแกงาม ทาง กทม. ได้ติดไฟฟ้ารอบสนามสามารถปั่นตอนค่ำได้

พวกเขาได้ก่อตั้งชมรมจักรยานขึ้นมา แยกเป็นหลายชมรม

แต่ที่โดเด่นคือ

ชมรม F&B CLUB ซึ่งมีสมาชิกทุกเพศ ทุกวัย 70 กว่าคน

โดยมีนายสิทธิกร พิจิตรกล้าเอี่ยม และนายบุญประกอป สุนทรส ร่วมกันบริหารดูแลชมรม

ชมรม F&B CLUB นอกจากจะรวบรวมสมาชิกปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้ว พวกเขายังทำกิจกรรมจิตอาสาทางสังคม เช่นมีการปลูกต้นไม้ปลูกป่าที่ไหน พวกเขาจะปั่นจักรยานไปร่วมแม้จะต่างจังหวัดก็ตาม

อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ ร่วมปั่นการกุศลทำบุญทั้งนี้ เพราะในท้องถิ่นหนองจอก มีนบุรี เป็นท้องถิ่นชาวมุสลิมอาศัยมาก มีโรงเรียนสอนศาสนาแก่เยาวชน ขาดปัจจัยต่างๆ ก็จะมีการจัดงานปั่นจักรยานการกุศลขึ้น พวก F&B CLUB ก็จะไปร่วมบริจาคทุกแห่งทุกโรงเรียนทั้งที่สมาชิกส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยพุทธก็ตาม

นี่แหละครับ สิ่งที่ได้จากการปั่นจักรยาน ที่นอกเหนือจากการออกกำลังกาย

หญ้าแพรก