Promotion

บางปะกง จัด “Superb Weekday Morning”

สนามบางปะกง ริเวอร์ไซค์ คันทรีคลับ ฉะเชิงเทรา จัดโปร”Superb Weekday Morning”

สนามบางปะกง ริเวอร์ไซค์ คันทรีคลับ ฉะเชิงเทรา จัดโปร”Superb Weekday Morning”ที่สุดของโปรโมชั่นช่วงเช้า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ออกรอบฯ ช่วงเช้าก่อน 11:00 น. Package 1,399 บาท รวมกรีนฟี, แค้ดดี้ และรถกอล์ฟ

จองเวลาออกรอบ 038-500-500, 081-761-4874 and 081-782-0574