Promotion

สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น อัดส่วนลดเต็มพิกัด

สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ อัดส่วนลดเต็มพิกัด

สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ ได้มีการทำเขตกรรมสนามบริเวณ กรีน และปรับปรุงสนามในบริเวณต่างๆ ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมสนามในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ All Thailand Golf Tour : Singha E-san open 2022 (7-13 ก.พ. 65) โดยช่วงที่มีการทำเขตกรรมสนามจึงอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นสนามมอบส่วนลดกรีนฟี วันธรรมดา 50% และวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์ 40% ให้แก่นักกอล์ฟที่ต้องการออกรอบ ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. – 4 ก.พ. 65

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 043-209000 , 098-1041437 , 098-1041438 , 081-5454508 , 082-7458211