ประชาสัมพันธ์

กระทะทอง พังงา ประกาศรับผจก.ฝ่ายบุคคล

สนามกระทะทอง กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา ประกาศรับสมัคร”ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง”

สนามกระทะทอง กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง”คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD, HRM) 5 ปีขึ้นไป 4.มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี 5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 6.มีความรู้และประสบการณ์ในงานแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
7.หากสามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ที่กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 น – 16.30 น โทรสอบถามรายละเอียด : 098 016 8535