Jing Yan โปรสาวชาวจีน มาสายหลุมแรก ปรับ 2 สโตรค

Jing Yan โปรสาวชาวจีน มาสายหลุมแรก
มีโทษปรับ 2 สโตรค ส่งผลตกรอบ

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

กรณีศึกษาฉบับนี้ เป็นเรื่องโปรสาวชาวจีน ที่เริ่มรอบการแข่งขันช้า มีโทษปรับ 2 สโตรค ส่งผลให้ตกรอบไปเพราะโทษปรับนี้ เงินรางวัลสูญหายไม่น้อยกว่า $11,445.00 หรือประมาณ 350,000 บาท

ฉบับนี้จะกล่าวถึง เวลาเริ่มการแข่งขัน มีลักษณะอย่างไร ผู้เล่นต้องอยู่ ณ ที่นั้น อยู่ที่ใด ต้องเล่นตามเวลาที่คณะกรรมการกำหนดเป็นอย่างไร เล่นก่อน หรือเล่นหลังเวลาที่กำหนด มีโทษอย่างไร

ประวัติย่อรายการ

2020 US Women’s Open เป็นการแข่งขันครั้งที่ 75 ระหว่างวันที่ 10–14 ธันวาคม ณสนาม Champions Golf Club ในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส โดยเลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 4–7 มิถุนายน 2020 ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  แข่งขัน 2 สนาม ได้แก่ Cypress Creek และ Jackrabbit มีนักกอล์ฟสาวไทยร่วมด้วยถึง 6 คน ผ่านเข้ารอบเพียง 2 คน และมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมจำนวนมากถึง 23 คน เนื่องจากเป็นรายการของ USGA  นักกอล์ฟเกาหลีใต้ Kim A-lim ชนะด้วยการทำเบอร์ดี้ในสามหลุมสุดท้าย สกอร์รวม 4 วัน 281 (−3) รับเงินรางวัลไป $1,000,000

ปกติจะเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟหญิงอาชีพ หรือนักกอล์ฟสมัครเล่น ที่มี World Handicap System ไม่เกิน 2.4 มีการแข่งขันรอบคัดเลือก 36 หลุม ซึ่งจัดขึ้นที่มลรัฐต่าง ๆทั่วสหรัฐอเมริกา และที่ต่างประเทศ เช่น จีน อังกฤษ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ผู้เล่นหลายคนได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการคัดเลือกเนื่องจากการแสดงที่ผ่านมาในการแข่งขันระดับมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นทั่วโลก

US Women’s Open เป็นการแข่งขันชิงแชมป์หลัก(major championships) ที่เก่าแก่ที่สุดในห้ารายการในปัจจุบัน และรายการใหญ่ลำดับที่ 4 ของฤดูกาล 2020  มีเงินรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในกีฬากอล์ฟหญิงที่ 5.5 ล้านเหรียญ

ประวัติย่อนักกอล์ฟ
Jing Yan  โปรกอล์ฟสาวจีน อายุ 24 ปี เป็นนักกอล์ฟทีม University of Washington จบจาก University of Washington เทิร์นโปรปี 2014 เป็น Rookie ปี 2015  ยังไม่เคยคว้าแชมป์ใด รับเงินรางวัลรวม $1,144,730 การเป็นนักกอล์ฟอาชีพได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อ ที่ทำงานเป็นผู้บรรยายกอล์ฟของ ESPN  

เหตุเกิดอย่างไร
การแข่งขันวันแรก Jing Yan  ออกกับ Jaye Marie Green โปรอเมริกัน และ Benedetta Moresco นักกอล์ฟสมัครเล่น ใช้สนาม Cypress Creek ที่หลุม 1 เวลาเริ่ม 09:42 น. ส่วนการแข่งวันที่สอง ยังออกกับกลุ่มเดิม แต่ย้ายสนามไป Jackrabbit  ที่หลุม 10 เวลา 08:22 น. การปรับเปลี่ยนสนาม เวลา และสลับไปหลุม 10 สร้างความสับสนให้กับเธอ ขณะที่ได้เวลาสตาร์ทเตอร์ปล่อยตัว Jing Yan เพิ่งจะรีบมาถึงแท่นทีหลุม 10 ถือว่าไม่พร้อมเล่นตามเวลา มีโทษปรับทั่วไป( 2 สโตรค) ที่หลุมแรก หลุมนี้เธอทำเบอร์ดี้ได้ กลับกลายเป็นโบกี้แทน ผลจากโทษปรับนี้ ส่งผลให้เธอมีสกอร์รวม 2 วันเกิน 5 โอเวอร์พาร์ ตกรอบไปเนื่องจากตัดตัวกันที่ +4 เกินไปเพียง 1 สโตรค หากผ่านเข้ารอบจะได้เงินรางวัลไม่น้อยกว่า $11,445.00 หรือประมาณ 350,000 บาท

Jing Yan มีโทษปรับข้อใด
กฎข้อ 5.3a เมื่อเริ่มต้นรอบ (ข้อยกเว้น 1)
ระบุว่ารอบของผู้เล่นเริ่มต้นเมื่อผู้เล่นทำสโตรคเพื่อเริ่มหลุมแรกของเขา และผู้เล่นต้องเริ่มต้นตามเวลาเริ่มต้นของเขา

          – หมายความว่า ผู้เล่นต้องพร้อมเล่นในเวลาเริ่มต้น และที่จุดเริ่มต้นที่คณะกรรมการกำหนด

          – เวลาที่คณะกรรมการกำหนดถือว่าตรงเวลา (เช่น 9 โมงเช้า หมายถึง 9:00:00 น. ไม่ใช่เวลา 9:01 น.)

การปรับโทษการละเมิดกฎข้อ 5.3a: การตัดสิทธิ์
มียกเว้นสามกรณี ที่ไม่มีโทษตัดสิทธิ์นี้ :

          – ข้อยกเว้น 1 – ผู้เล่นมาถึงจุดเริ่มต้นพร้อมเล่น ช้าไม่เกินห้านาที: ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปในหลุมแรกของเขา

          – ข้อยกเว้น 2 – ผู้เล่นเริ่มต้นไม่เกินห้านาทีก่อนเวลา: ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปในหลุมแรกของเขา

          – ข้อยกเว้น 3 – คณะกรรมการตัดสินว่าสถานการณ์ที่มีข้อยกเว้นทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเริ่มต้นได้ตามเวลา: ไม่มีการละเมิดกฎนี้ และไม่มีการปรับโทษ

ถ้าเวลาเริ่มต้นล่าช้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่ใช่เหตุที่ผู้เล่นมาล่าช้าไม่พร้อมเล่น  เช่น สภาพอากาศ การเล่นล่าช้าของกลุ่มหน้าในสนาม  หรือความจำเป็นในการตัดสินของผู้ตัดสิน  ไม่มีการละเมิดกฎข้อนี้  ถ้าผู้เล่นอยู่ที่นั้น และพร้อมเล่นเมื่อกลุ่มของผู้เล่นสามารถเริ่มต้นได้

อธิบายความ : ข้อยกเว้น 2 หมายความว่า หากเวลาเริ่มการแข่งขันของกลุ่มผู้เล่น = 07:00 น. หากผู้เล่นเริ่มเล่นก่อน 06:55 น. มีโทษตัดสิทธิ  หากผู้เล่นเริ่มเล่นเวลา 06:55:01 ก่อนถึง 07:00 น.หรือก่อนถึงเวลาที่สตาร์เตอร์ประกาศปล่อยตัว มีโทษปรับทั่วไป

Interpretation 5.3a/2 – ความหมายของ“ จุดเริ่มต้น” (Meaning of “Starting Point”)
จุดเริ่มต้น” เป็นพื้นที่ตั้งทีของหลุมที่ผู้เล่นจะเริ่มรอบของเขาตามที่คณะกรรมการกำหนด

ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการอาจเริ่มบางกลุ่มที่แท่นที 1 และบางกลุ่มที่แท่นที 10 ผู้เล่นที่ต้องอยู่ ณ จุดเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นคณะกรรมการอาจระบุว่าผู้เล่นต้องอยู่บนแท่นตั้งทีของหลุมเริ่มต้นภายในเชือกกั้นผู้ชม เป็นต้น

Interpretation 5.3a/3 – ความหมายของ “พร้อมเล่น”(Meaning of “Ready to Play”)
“พร้อมเล่น” หมายความว่าผู้เล่นมีไม้กอล์ฟอย่างน้อยหนึ่งอ้น และลูกกอล์ฟพร้อมใช้ทันที

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เล่นมาถึงจุดเริ่มต้นของเขาตามเวลาเริ่มต้น พร้อมกับกับลูกกอล์ฟและไม้กอล์ฟ (แม้ว่าเป็นพัทเทอร์ของผู้เล่น) ถือว่าผู้เล่นพร้อมที่จะเล่น

ถ้าผู้เล่นตัดสินใจคอยที่จะใช้ไม้กอล์ฟที่แตกต่าง เมื่อถึงลำดับการเล่นของเขา เขาออาจมีโทษปรับสำหรับการเล่นช้าอย่างไม่สมเหตุผล (กฎข้อ 5.6a)

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director