24 มีนาคม 62 ไปเลือกตั้งกัน

วันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่เกิดอุปสรรคสุดวิสัยใดๆ

จะเป็นวันเลือกตั้งใหญ่สภาผู้แทนราษฏรของประเทศไทยเราครับ

เป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งในรอบ 7 ปีครับ

กอล์ฟไทม์เป็นหนังสือกีฬากอล์ฟโดยเฉพาะผมแม้จะสนใจการเมืองตามหน้าที่พลเมืองดี… แต่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรอกน่ะครับ!

สนใจก็คือการติดตามอ่านข่าวฟังข่าวเท่านั้น… เราจะได้รับรู้ว่า… รัฐบาลที่จะบริหารประเทศไปในทิศทางใด

เราประชาชนจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูก…

การเมืองไม่ได้สิ่งเลวร้ายหรอกนะครับ… รวมทั้งนักการเมืองมันก็มีดีมีไม่ดีเหมือนคนในสังคมต่างๆ นั้นแหละ

มองกันในทางบวกครับ

ประเทศต่างๆ ในโลกทั้งที่เจริญพัฒนาแล้วและไม่เจริญไม่พัฒนาต่างเห็นพ้องต้องกันว่า…

การปกครองประเทศโดยระบบประชาธิปไตยน่าจะเหมาะสมที่สุด แม้ว่าจะไม่ดีที่สุดก็ตาม

ประเทศไทยก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับ

ดังนั้น… เราจึงสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อมาคัดกรองบุคคลให้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศต่อไป

ดังนั้น 24 มีนาคม 2562 ไปเลือกตั้งเถอะครับ!!

รักใครชอบใครก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเลือกคนนั้นพรรคนั้น!!

กากบาทเลือกแล้ว? ไม่มีแพ้? ไม่มีชนะ? ไม่มีผิด? ไม่มีถูก

เราเลือกของเราเป็นสิทธิ์ของเรา

คนอื่นก็เช่นกันเขาก็การเลือกของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเช่นกัน

1 เสียงเท่ากัน… ยุติธรรมดี? ยากดีมีจน… มีการศึกษา? ไม่มีการศึกษา เป็นคนไทยสิทธิ์จึงเท่ากัน

เลือกแล้วก็ดูผลงานคนที่เราเลือก… กลัวผลงานเขาไม่ดี.. ไม่เข้าตา

อีก 4 ปีเลือกตั้งใหม่… เราก็เลือกคนใหม่…

นี่แหละครับประชาธิปไตย… ง่ายนิดเดียว… เลือกคนผิดเลือก?ใหม่ได้…

ประชาธิปไตยทั่วโลกเขาก็เป็นเช่นนี้ 4 ปีหรือ 5 ปีก็เลือกตั้งทีใครไม่ดีประชาชนเขาก็ไม่เลือกอีก

พรรคการเมืองบางพรรคประชาชนเลือก? ส.ส.เข้ามาเยอะมีหลายคนพูดว่า ?”จะเกิดเผด็จการรัฐสภา” เสียงข้างมากลากไป

ซึ่งตามหลักประชาธิปไตยรัฐบาลต้องมีเสียงข้างมากเพื่อสะดวกในการออกกฎหมาย หากรัฐบาลมีเสียงข้างน้อยเสนอกฎหมายก็จะถูกฝ่ายค้านติดออกไป

แต่มันก็ควบคุมกันได้ด้วยกฎหมายบ้านเมืองที่สามารถฟ้องคำดำเนินคดีได้เป็นเช่นนี้ทั่วโลกเผด็จการรัฐสภาจึงเป็นเพียงการพูดเท่านั้นดูเท่ดี!

ครับ… วันที่ 24 มีนาคม 62 วันเลือกตั้งเข้าคูหาไปเลือกส.ส. กันน่ะครับ..!

อย่านอนหลับทับสิทธิ์

การเมืองไม่เลวร้ายอะไรนักหรอก… ประเทศไทยปกครองระบบประชาธิปไตยก็ต้องไปเลือกตั้ง

หญ้าแพรก