น้องพี่ศิลปากร รวมใจ จัด กอล์ฟชมรมศิษย์เก่าฯ

น้องพี่ศิลปากร รวมใจ จัด กอล์ฟชมรมศิษย์เก่าฯ สุดชื่นมื่น
จุดประกายสานสัมพันธ์ สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  เขียววิชัย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  และรักษาการประธานชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าคณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะจิตรกรรมฯ รวมถึงพันธมิตร หลังโชว์ฝีมือคว้ารางวัล การแข่งขันกอล์ฟชมรมศิษย์เก่าฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความสุขสนุกสนาน เมื่อวัน 17 มิถุนายน 2565 ณ สนาม ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ต

กิจกรรม “กอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกและผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ นับเป็นการจุดประกาย สานสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่าของ มหาวิทยาลัยศิลปากร และฝองเพื่อน ทำให้มีศิษย์เก่าคณะต่าง ๆ มาเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก เช่น คณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะจิตรกรรมฯ นำโดย คุณพนิตา กำภู ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คุณประทีป เพ็งตะโก อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นศิษย์เก่าคณะโบราณคดี ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน ต่างมีความสุข สนุกสนานกับบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง และฝ่ายจัดการแข่งขันได้รับแจ้งมาว่า กิจกรรมในครั้งต่อไป จะมีศิษย์เก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะอื่น ๆ เข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน

ผลการแข่งขัน
ไฟล์ตเอ
ชนะเลิศ ปกรณ์ ขุนทอง 40-38-78-11-67
รองชนะเลิศ กันตพัฒน์ วิรุฬห์ขวัฒน์ 43-41-84-12-72

ไฟล์ตบี
ชนะเลิศ วิชรวิชญ์ วรัตถ์วรยล 39-42-81-13-68
รองชนะเลิศ อนุพงศ์ สุทธะลักษณ์ 43-40-83-14-69

ไฟล์ตซี
ชนะเลิศ พลาลม กุลนา สุวารัตน์ 42-46-88-19-69
รองชนะเลิศ ภภพพล จันทร์วัฒนกุล 48-47-95-24-71

ไฟล์ตสุภาพสตรี
ชนะเลิศ ธนพร วุฒิไกรวิบูลย์ 44-42-86-16-70
รองชนะเลิศ พนิตา กำภู ณ อยุธยา 53-50-103-23-80