ททท. หนุนแข่งกอล์ฟ ไทยพีจีเอ และ ทีดีที

ททท. สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ
ไทยพีจีเอ และ ไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนต์ ทัวร์
เพื่อกระตุ้นการเดินทางข้ามภูมิภาคของกลุ่มนักกอล์ฟ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุน สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ในการจัดแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ (Thailand PGA Tour) และ ไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนต์ ทัวร์ (Thailand Development Tour) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการเดินทางข้ามภูมิภาคของกลุ่มนักกีฬากอล์ฟและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ

ทั้งนี้ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย กำหนดการแข่งขันในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2565 เป็นจำนวน 10 รายการ โดยแบ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ 5 รายการ และไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนต์ ทัวร์ 5 รายการ โดยคาดการณ์จำนวนนักกอล์ฟและผู้ติดตามเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน ต่อรายการ นำมาสู่กระแสเงินสดหมุนเวียนที่เกิดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในวันธรรมดากว่า 76,600,000 บาท

และในสัปดาห์การแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Pro Am ขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่ม Sports Lover และแสดงความพร้อมว่าประเทศไทยปลอดภัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย