ประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์ พร้อมบินไปกระบี่ มีนาคมนี้

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ (ไป-กลับ) เริ่ม 27 มีนาคม 2565

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-กระบี่ (ไป-กลับ) เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ (ไป-กลับ) จะให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 319 โดยเที่ยวบินที่ PG261 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 08.15 น. ถึงสนามบินกระบี่ เวลา 09.40 น. และเที่ยวบินที่ PG262 ออกจากสนามบินกระบี่ เวลา 10.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.10 น.

ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางดังนี้ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH อีเมล: reservation@bangkokair.com เว็บไซต์ www.bangkokair.com