Golden Fly Series Phuket 2021

Golden Fly Series Phuket 2021
กรีฑาลานเก็บสถิติโลก ครั้งแรกในทวีปเอเชีย

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานการแข่งขันกีฬาระดับโลก Golden Fly Series Phuket 2021” การแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกในประเทศไทย ครั้งแรกในทวีปเอเชีย ระหว่างวันที่ 3–5 ธันวาคม 2564 ณ ถนนเลียบหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันและสัมผัสกับการแข่งขันกีฬาประเภทนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชน คนไทยหันมาออกกำลังกาย และนำไปสู่การพัฒนาไปเป็นนักกีฬากรีฑาในระดับสากล ตลอดจนถือเป็นโอกาสที่ดีในการปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พร้อมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศ หวังกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทยให้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายให้กีฬาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นในพื้นที่เลียบชายหาดป่าตอง โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้เตรียมความพร้อม ทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก สนามฝึกซ้อม สนามแข่งขัน การสนับสนุนทางการแพทย์และการป้องกันโรค รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อรองรับนักกีฬาจากทุกประเทศทั่วโลก นักท่องเที่ยวและประชาชนคนไทยทุกคนที่เดินทางเข้าร่วมงาน ให้มีความปลอดภัยตลอดช่วงของการแข่งขัน ตั้งแต่เดินทางมาจนถึงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป ในอนาคต”

ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เผยว่า “การแข่งขันรายการ Golden Fly Series เป็นการแข่งกีฬาระดับโลกที่จัดขึ้นมาแล้วหลายพื้นที่ทั้งในและนอกยุโรป โดยปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในจัดการแข่งขันและประสบความสำเร็จตามแผนนโยบายที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติไปสู่มาตรฐานกีฬาในระดับสากลแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยกลไกการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ สปอร์ตทัวร์ริซึ่ม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกในการควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยมาตรฐานการแข่งขันและมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด การแข่งขันครั้งนี้จึงประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนคนไทยและผู้สนับสนุนอื่นๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันอย่างดียิ่ง”

การแข่งขัน Golden Fly Series Phuket 2021 ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดนมีนักกีฬาจาก 14 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา, ตุรกี, อังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์, ฟิลิปปินส์, ยูเครน, เบลารุส, กรีซ, อินโดนีเซีย, รัสเซีย, บราซิล และไทย ซึ่งมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การแข่งกระโดดค้ำประเภทชายหญิง และ กระโดดไกลประเภทชายหญิง

สำหรับผลการแข่งขันในแต่ละประเภทมีดังนี้ กระโดดค้ำชาย ชนะเลิศ ออสติน มิลเลอร์ (สหรัฐอเมริกา), รองชนะเลิศอันดับ 1 เจคอป วูเทน (สหรัฐอเมริกา), รองชนะเลิศอันดับ 2 แมททิว ลัดวิก (สหรัฐอเมริกา) กระโดดค้ำหญิง ชนะเลิศ ฮอลลี่ แบรดชาว (สหราชอาณาจักร), รองชนะเลิศอันดับ 1 คริสเตน บราวน์ (สหรัฐอเมริกา), รองชนะเลิศอันดับ 2 นาตาลี ยูวาย (ฟิลิปปินส์) กระโดดไกลชาย ชนะเลิศ สุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์ (ไทย), รองชนะเลิศอันดับ 1 เจมส์ เลลลิออท (สหราชอาณาจักร), รองชนะเลิศอันดับ 2 ยาโรสลาฟ อิซาเชนโค (ยูเครน) กระโดดไกลหญิง ชนะเลิศ นาสตาเซีย มิรอนชายคิวาโนว่า (สาธารณรัฐเบลารุส), รองชนะเลิศอันดับ 1 มาเรีย นาตาเลีย ลอนดา (อินโดนีเซีย), รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ปริญญา เฉื่อยมะเริง (ไทย)

นอกจากการแข่งขันแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต มีร้านขายของที่ระลึก การออกร้านของผู้สนับสนุนและคนในพื้นที่ พร้อมนิทรรศการกีฬากรีฑาประเภทลานที่บริเวณด้านหน้าของหาดป่าตอง โดยบรรยากาศทั้งหมดเป็นไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความคึกคักให้จังหวัดภูเก็ตตลอดช่วงวันที่จัดงาน