ม.ศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2021 

ม.ศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2021 

ทีมปืนเบญจพร รวมพลังทำสกอร์รวม 281 คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศประเภททีม ในขณะที่ ยุทธนา นาคแจ้ง กด 3 อันเดอร์สนาม 69 ขึ้นรับถ้วยโอเวอร์ออลโลว์กรอส ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด ประจำปี 2021 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครปฐม ภายใต้มาตรการคัดกรองโควิดที่เข้มงวด 

ภายหลังภาครัฐเริ่มผ่อนปรนให้กีฬากลางแจ้ง กลับมาทำการแข่งขันได้อีกครั้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทันที โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ประธานจัดการแข่งขัน, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นที่ 1 และ 2 ร่วมจัดการแข่งขันและร่วมในพิธีเปิด ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและนักกอล์ฟใจบุญ

การจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ใช้แนวคิดในเรื่อง “ช้อป ชม ชิม ของดีเมืองนครปฐม” เพื่อจัดหาทุนส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเปิดโอกาสให้นักกีฬากอล์ฟได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาฝีมือ ส่งเสริมให้กีฬากอล์ฟ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ โดยผู้ติดตามที่ไม่ได้แข่งขันกอล์ฟ สามารถร่วมกิจกรรมนันทนาการ โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิเช่น แวะทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขา, ชมสวนส้มโอไทยทวี แหล่งปลูกส้มโอสายพันธุ์ทองดี ขาวน้ำผึ้ง ทับทิมสยาม แบบครบวงจร, สักการะพระปฐมเจดีย์ พร้อมชมพระราชวังสนามจันทร์ ก่อนนำความสุขกลับบ้าน ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งเที่ยวอีกด้วย ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนานอย่างเต็มที่

ในกิจกรรมภาคกอล์ฟ เป็นการแข่งขันแบบ Stroke Play จำนวน 18 หลุม ประเภททีมจะตัดสินกันที่คะแนนเน็ตสกอร์ของสมาชิกในทีมรวมกัน ส่วนประเภทบุคคลแบ่งไฟล์ท จะตัดสินกันด้วยคะแนนสเตเบิ้ลฟอร์ด โดยใช้การคำนวณแต้มต่อด้วยระบบ 36 ซึ่งหลังจากจบการแข่งขัน ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ 

ประเภททีม  
ชนะเลิศ ทีมปืนเบญจพร คะแนนรวม 281 คะแนน 
สมาชิกในทีมประกอบด้วย พ.ต.ท.ดอกไม้ บุญศิลป์, ดร.ยศพล, ส.ต.อ.การัณย์  สายสุดใจ, รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ และ คุณสมภพ 

รองชนะเลิศ ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม คะแนนรวม 283 คะแนน 
สมาชิกในทีมประกอบด้วย คุณยุทธนา นาคแจ้ง, คุณสุชาติ จรรยาศิริ, คุณสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม, คุณวีรวัชร์ ทองยอดดี และนางสาววิมลรัตน์ ลิ้มผาสุข  

ประเภทบุคคล 
ชนะเลิศโอเวอร์ออลโลว์กรอส คุณยุทธนา นาคแจ้ง  33-36-69 
ชนะเลิศโอเวอร์ออลโลว์เน็ต คุณสหชัย เสถียรปกรณ์  33-37-70(2) 68 
ไฟลต์ A (0-11) 
ชนะเลิศ  ยุทธนา อิศรานุวัฒน์  41-37-78(10)68 สเตเบิ้ลฟอร์ต 40 
รองชนะเลิศ  เดชาวิต ปัสนานนท์  39-39-78(9) 69 สเตเบิ้ลฟอร์ต 39 
ไฟลต์ B (12-18)  
ชนะเลิศ ส.ต.อ.การัณย์  สายสุดใจ  39-44-83(13) 70สเตเบิ้ลฟอร์ต 38 
รองชนะเลิศ  นายอภิกฤช บัวขาว  44-43-87(16) 71 สเตเบิ้ลฟอร์ต 37 
ไฟลต์ C (19-24)  
ชนะเลิศ สมภพ  46-44-90(19) 71 สเตเบิ้ลฟอร์ต 37 
รองชนะเลิศ  คุณมนัส ชัยยะ  48-43-91(20) 71 สเตเบิ้ลฟอร์ต 37 
ไฟลต์ D (25-36) 
ชนะเลิศ  คุณอธิสรรค์  52-48-100(26) 74 สเตเบิ้ลฟอร์ต 35 
รองชนะเลิศ  คุณสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม 49-51-100(27) 73 สเตเบิ้ลฟอร์ต 35 

รางวัลใกล้ธง 
หลุม B2  วิมลรัตน์ ลิ้มผาสุก 
หลุม B6  ธนพร วุฒิไกรพิบูลย์  
หลุม C4  รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์  
หลุม C8  ธนชัย เอื้อสุขตระกูล