บางกอกแอร์เวย์ส เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ

บางกอกแอร์เวย์ส จัดพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ต้อนรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยพลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายจุลิน กอเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (ที่ 3 จากขวา) จัดพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ต้อนรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ (ไป-กลับ) เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand’s Re-opening และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในภาคการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของทั้งสองประเทศ โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ PG931 เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 319 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 08.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.05 น.

สำหรับเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ (ไป-กลับ) จะให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (จันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์) และทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 320 โดยเที่ยวบิน PG931 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 08.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.05 น. และเที่ยวบิน PG932 ออกจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 12.10 น.

ทั้งนี้ สายการบินฯ จะเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในวันอังคาร,พฤหัสบดี และเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ เที่ยวบินที่ PG935 กรุงเทพฯ-พนมเปญ ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 17.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 18.35 น. เที่ยวบินที่ PG936 พนมเปญ -กรุงเทพฯ ออกจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 19.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 20.40 น.
บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด