ประชาสัมพันธ์

ประกัน ซีไอเอ็มบี ไทย สุขใจวัยเกษียณ A60/10

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออกประกัน ซีไอเอ็มบี ไทย สุขใจวัยเกษียณ A60/10 เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีลักษณะเฉพาะตัว คล้ายคลึงประกันสะสมทรัพย์ ที่จะจ่ายเงินคืนให้ตั้งแต่เริ่มเกษียณเพื่อให้มั่นใจชีวิตหลังเกษียณจะมีเงินได้ประจำทุกปี หรือทุกเดือน จึงเรียกประกันชีวิตแบบบำนาญ โดยจะได้รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี ปีละ 12%

นางสิตางค์ ประดิษฐพงษ์ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า แบบประกัน ซีไอเอ็มบี ไทย สุขใจวัยเกษียณ A60/10 เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีลักษณะเฉพาะตัว คล้ายคลึงประกันสะสมทรัพย์ ที่จะจ่ายเงินคืนให้ตั้งแต่เริ่มเกษียณเพื่อให้มั่นใจชีวิตหลังเกษียณจะมีเงินได้ประจำทุกปี หรือทุกเดือน จึงเรียกประกันชีวิตแบบบำนาญ โดยจะได้รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มรับบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 85 ปี รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี ตั้งแต่อายุ 60 – 74 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันเพียง 10 ปี รับบำนาญยาวจนถึงอายุ 85 ปี รับประกันได้ทั้งเพศชายและหญิง อายุรับประกันตั้งแต่ 20 – 50 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท “แบบประกันบำนาญ ตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน สม่ำเสมอ และมีความคุ้มครองชีวิตควบคู่กัน นอกจากนี้ ผู้ที่มองหาแบบประกันสำหรับการลดหย่อนภาษีในรูปแบบประกันบำนาญ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยเบี้ยประกันแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป และประกันสุขภาพรวมกันอีก 100,000 บาท รวมกันเป็น 300,000 บาท หากเราไม่มีประกันชีวิตทั่วไปและประกันสุขภาพ เราก็สามารถใช้สิทธินำเบี้ยประกันบำนาญเพียงอย่างเดียวไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทได้ นับว่าได้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งประโยชน์ทางภาษี และความอุ่นใจว่าจะมีรายได้แน่นอนยามเกษียณ ทำวัยเกษียณให้สุขเกษม ประกันบำนาญช่วยให้คุณเกษียณอย่างอุ่นใจ”

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ธนาคารให้บริการในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 0 2247 0247 หรือ ช่องทางการติดด่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com