บางกอกแอร์เวย์ส บินไป-กลับ พนมเปญ ธันวาคมนี้

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)- พนมเปญ (กัมพูชา) (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand’s Re-opening ของประเทศไทย

เที่ยวบินในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) จะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 320 ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) โดยเที่ยวบิน PG931 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 08.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.05 น. และเที่ยวบิน PG932 ออกจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.55น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 12.10 น.

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “สายการบินฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศเพิ่มอีก 1 เส้นทาง คือเส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ – พนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างสมุย – สิงคโปร์ ไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการกลับมาเปิดให้บริการในเส้นทางบินดังกล่าวภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของทั้งสองประเทศ จะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจของประเทศไทย”

การกลับมาให้บริการเที่ยวบินเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ จะทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 10 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน และเที่ยวบินพิเศษเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ วันละ 2 เที่ยวบิน 2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน 3. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน 4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน 5. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน 6. เส้นทางสมุย – ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน 7. เส้นทางสมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (จันทร์ พฤหัสบดี และอาทิตย์) 8. เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน 9. เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน 10. เส้นทางกรุงเทพฯ – พนมเปญ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule