สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ ไนท์กอล์ฟพร้อม

สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ พร้อมต้อนรับไนท์กอล์ฟ 18 หลุม เวลาทีออฟ 15:04-19:00 น.

สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ พร้อมเปิดไนท์กอล์ฟ 18 หลุม เวลาทีออฟ 15:04-19:00 น. กรีนฟี+แคดดี้ 1,800 บาท,กรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ 2,600 บาท จองเป็นก๊วน 3-6 ท่าน ที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา เรารักษามาตรฐานเพื่อให้ทุกคนมั่นใจและปลอดภัย ในทุกเวลาที่ได้มาใช้บริการ แคดดี้และเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา ทุกคนที่ให้บริการนักกอล์ฟ ต่างได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสังเกตได้จากเข็มกลัด

สำหรับท่านนักกอล์ฟที่สนใจออกรอบ สำรองเวลาออกรอบล่วงหน้า โทร : (02) 519-5840 – 2, 062 821 3333,
062 827 3333, 081 821 3333 เว็บไซต์ : http://www.panyagolf.com/ อีเมล์ : contact@panyagolf.com