ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ ขยายเวลาออกรอบถึง 4 ทุ่ม

สนามไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล ขยายเวลาออกรอบ ขยายเวลาแห่งความสุข เปิดไฟให้บริการถึงเวลา 22.00 น.เริ่มวันที่ 16 ตุลาคมนี้

สนามไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล ขยายเวลาออกรอบ ขยายเวลาแห่งความสุข ออกรอบ 18 หลุม จองได้ถึงเวลา 17.30 น.,ออกรอบ 9 หลุม จองได้ถึงเวลา 19.30 น.,เปิดไฟให้บริการถึงเวลา 22.00 น.เริ่มวันที่ 16 ตุลาคมนี้

สำรองเวลาออกรอบได้ที่ 02-5168679-84, 088-844-4888, 090-090-9998, 089-894-2250, 089-894-2251, Line : @pinehurstline