ไม่มีหมวดหมู่

มือดีพาเรทเก็บแต้ม ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้งสนามแรก

มือดีพาเรทเก็บแต้ม ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้งสนามแรก

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดแข่งขันกอล์ฟเก็บคะแนนเยาวชนสมาคมกีฬากอล์ฟฯ รายการ ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้ง 2016-2017  แบ่งกลุ่มผู้เล่น 7 รุ่นอายุ ชาย-หญิง คือ คลาสเอ 15-17 ปี, คลาสบี 13-14 ปี, คลาสซี 11-12 ปี, คลาสดี 9-10 ปี, คลาสอี 7-8 ปี, คลาสเอฟ อายุไม่เกิน 6 ปี  และฤดูกาลนี้ยังได้เพิ่มในรุ่นใหญ่ คลาสเอส อายุ 18 ปีขึ้นไปอีกด้วย  กระจายแข่งขัน 7 ภูมิภาคทั่วประเทศคือ ภาคเหนือบน, ภาคเหนือล่าง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคกลาง และส่วนกลาง   เก็บแรงค์กิ้งสมาคมฯส่งเล่นรายการต่างๆระดับนานาชาติ

จบเกมส์นี้ ในคลาสซีชาย อายุ 11-12 ปี ชาย (พาร์ 72) แชมป์เป็นของ ชนาดล ดนตรี สกอร์รวม 14 โอเวอร์พาร์ 158 (79-79) รองแชมป์ ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ สกอร์รวม 15 โอเวอร์พาร์ 159 (81-78), ด้านประเภทหญิงมีพลิกเมื่อ พรรณรายณ์ มีสมอรรถ ผู้นำวันแรกจบด้วยสกอร์ 75 ร่วงอยู่อันดับสองสกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (73-75) โดยแชมป์เป็นของ พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว ที่ออกสตาร์ทวันสุดท้ายตามสองสโตรก แต่ปิดเกมส์ดีกว่า อีเว่นพาร์ 72 แซงรับถ้วยด้วยสกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ 147(75-72)

ส่วนผลแข่งขันคลาสอื่นๆ แชมป์และรองแชมป์ดังนี้ คลาสดีชาย อายุ  9-10 ปี (พาร์ 72) พิศิษฐ์ คมกล้า 153 (+9) 72-81, ภูมิรพี แก้วพิบูลย์ 155 (+11) 76-79, คลาสดีหญิง กัญนล อร่ามกุล 152 (+8) 75-77, แพรไพลิน ฉายศิลป์รุ่งเรือง 158 (+14) 76-82, คลาสอีชาย อายุ 7-8 ปี ( พาร์ 62) เกริก ศุภวาณิชยานนท์ 146 (+22) 76-70, นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ 150 (+26) 74-76, คลาสอีหญิง อายุ 7-8 ปี ( พาร์ 62) จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ 172 (+48) 83-89, เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ 175 (+51) 84-91, คลาสเอฟชาย อายุไม่เกิน 6 ปี (พาร์ 58) สุภณ ฉิมพงษ์ 153 (+37) 78-75, ชัยพัฒนา เจนสายกลาง 169 (+53) 84-85, คลาสเอฟหญิง อายุไม่เกิน 6 ปี (พาร์ 58)  เอริศา บิณฑจิตต์ 142 (+26) 73-69, วิรดา ถวิลสังข์ 171 (+55) 90-81

ด้านการแข่งขันใน คลาสเอส อายุ 18 ปีขึ้นไป, คลาสเอ 15-17 ปี และคลาสบี 13-14 ปี ที่สนามกอล์ฟนารายณ์ฮิลล์ฯ จ.ลพบุรี พาร์ 72  ระยะเล่นนักกอล์ฟชาย 7,006 หลา และ นักกอล์ฟหญิง  6,205 หลา รุ่นใหญ่คลาส เอส (ชาย) จบสองวันแรก  เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ขึ้นนำร่วมสกอร์เท่ากัน อีเว่นพาร์ 144 วันสุดท้าย เสฐียรพงศ์  ตีดีกว่า 2 อันเดอร์พาร์ 70  รับแชมป์สกอร์รวม  2 อันเดอร์พาร์ 214(72-72-70)  ส่วน ชลทิตย์  ตีเข้ามาอีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 แพ้สโตรกเดียวรั้งอันดับสอง 1 อันเดอร์พาร์ 215 (78-66-71)

คลาสอื่นๆมีดังนี้ คลาสเอ (ชาย) ปรัตถกร สูยะศรี พลิกแชมป์ในวันสุดท้ายเมื่อจบเข้ามาอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์ รวมสามวัน 3 อันเดอร์พาร์ 213 (70-73-70) ส่วน ณัฐภทัร หาญโชคชัยสกุล ผู้นำจากรอบวันที่สองวันสุดท้ายตีเกิน 4 สโตรกสกอร์ 76  เหลืออีเว่นพาร์  216 (72-68-76) รั้งอันดับสอง อันดับสาม  สหัสวรรษ อรอยฉตรเวคิน สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 (73-72-72) , คลาส บี (ชาย) แชมป์ พัทธนันท์ บูรมินหนทร์  สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 221(78-74-69)  อันดับสอง ศุภวิชญ์ ทรงกลด 10 โอเวอร์พาร์  226 (77-75-74) และ เด่นวิทย์เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์  15 โอเวอร์พาร์ 231(76-80-75)ประเภทหญิง คลาส (เอสไม่มีผู้แข่งขัน) โดยแชมป์ คลาส เอ เป็นของ ธเกล้า จีระวิวิธพร รวมสามวัน 6 โอเวอร์พาร์ 222 (76-75-71)  ตามด้วย ชนิกานต์ ยงย่วน 7 โอเวอร์พาร์ 223( 73-77-73)และ รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร  10 โอเวอร์พาร์  226(77-74-75)  สว่น คลาส บี แชมป์สนามนี้เป็นของ  อาฒยา ฐิติกุล  สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์  211(72-70-69)  ,อันดับสอง ฐปรัตน์  บุญศักดิ์นานนทร์  17 โอเวอร์พาร์ 233( 77-76-80)  ห่างแชมป์ 12 สโตรก และอันดับสาม บุษกร มูลฟอง  18 โอเวอร์พาร์ 234(78-77-79 )

สรุปผลแข่งขันในทุกรุ่นอายุ
คลาสซีชาย (อายุ 11-12 ปี) พาร์ 72
ที่ 1 ชนาดล ดนตรี 158 (+14) 79-79
ที่ 2 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ 159 (+15) 81-78
ที่ 3 พงศภัค เหล่าภักดี 159 (+15) 80-79
คลาสซีหญิง (อายุ 11-12 ปี) พาร์ 72
ที่ 1 พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว 147 (+3) 75-72
ที่ 2 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 148 (+4) 73-75
ที่ 3 ศุทธินี งามขำ 150 (+6) 74-76
คลาสดีชาย (อายุ 9-10 ปี ) พาร์ 72
ที่ 1 พิศิษฐ์ คมกล้า 153 (+9) 72-81
ที่ 2 ภูมิรพี แก้วพิบูลย์ 155 (+11) 76-79
ที่ 3 ธนวินท์ ลี 157 (+13) 84-73
คลาสดีหญิง ( อายุ 9-10 ปี )พาร์ 72
ที่ 1 กัญนล อร่ามกุล 152 (+8) 75-77
ที่ 2 แพรไพลิน ฉายศิลป์รุ่งเรือง 158 (+14) 76-82
ที่ 3 ธัญจิรา อิสระพล 161 (+17) 75-86
คลาสอีชาย (อายุ 7-8 ปี) พาร์ 62
ที่ 1 เกริก ศุภวาณิชยานนท์ 146 (+22) 76-70
ที่ 2 นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ 150 (+26) 74-76
ที่ 3 กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ 152 (+28) 79-73
คลาสอีหญิง( อายุ  7-8 ปี )พาร์ 62
ที่ 1 จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ 172 (+48) 83-89
ที่ 2 เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ 175 (+51) 84-91
ที่ 3 ปณิญชญาน์ สวัสดิ์นาวิน 180 (+56) 92-88
คลาสเอฟชาย (อายุไม่เกิน 6 ปี) พาร์ 58
ที่ 1 สุภณ ฉิมพงษ์ 153 (+37) 78-75
ที่ 2 ชัยพัฒนา เจนสายกลาง 169 (+53) 84-85
คลาสเอฟหญิง (อายุไม่เกิน 6 ปี ) พาร์ 58
ที่ 1 เอริศา บิณฑจิตต์ 142 (+26) 73-69
ที่ 2 วิรดา ถวิลสังข์ 171 (+55) 90-81
ที่ 3 แพรวเพชรพราว กลั่นพจน์ 201 (+85) 105-96

สรุปผลแข่งขันในทุกรุ่นอายุ (พาร์ 72)
คลาสเอสชาย (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
ที่ 1 เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา 214 (-2) 72-72-70
ที่ 2 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม 215 (-1) 78-66-71
ที่ 3 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร 219 (+3) 74-73-72
คลาสเอชาย (อายุ 15-17 ปี)
ที่ 1 ปรัตถกร สูยะศรี 213 (-3) 70-73-70
ที่ 2 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล 216 (E) 72-68-76
ที่ 3 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 217 (+1) 73-72-72
คลาสเอหญิง (อายุ 15-17 ปี)
ที่ 1 ธเกล้า จีระวิวิธพร 222 (+6) 76-75-71
ที่ 2 ชนิกานต์ ยงย่วน 223 (+7) 73-77-73
ที่ 3 รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร 226 (+10) 77-74-75
คลาสบีชาย (อายุ 13-14 ปี)
ที่ 1 พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ 221 (+5) 78-74-69
ที่ 2 ศุภวิชญ์ ทรงกลด 226 (+10) 77-75-74
ที่ 3 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ 231 (+15) 76-80-75
คลาสบีหญิง (อายุ 13-14 ปี)
ที่ 1 อาฒยา ฐิติกุล 211 (-5) 72-70-69
ที่ 2 ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ 233 (+17) 77-76-80
ที่ 3 บุษกร มูลฟอง 234 (+18) 78-77-79
0515 jr_TGA02