ธงชัย ใจดี พร้อมลุยศึก The Senior Open Presented by Rolex

“โปรช้าง”ธงชัย ใจดี มือ 14 ของ pga champion tour พร้อมลุยแมทช์เมเจอร์ ของ champion tour ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรฏกาคม 2021 ในรายการ The Senior Open Presented by Rolex ณ สนาม Sunningdale Golf Club, Sunningdale, Berkshire, England

โดยในรอบแรกธงชัย ใจดี จะออกทางหลุม 1 เวลา 8.40 น. (ตามเวลาในประเทศอังกฤษ) สำหรับผู้ร่วมก้วนคือ เบิรน์ฮารต์ ลังเกอร์ โปรเยอรมัน และ จิม ฟิวริค จากสหรัฐฯ

ธงชัย ใจดี
ธงขัย ใจดี