ประชาสัมพันธ์

ไทยเบฟ มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังไฟป่า

ไทยเบฟจับมือประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังไฟป่า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 13,692 ขวด ให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) เพื่อใช้สำหรับสถานการณ์เฝ้าระวังไฟป่า

โดยกระจายไปยังชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงแหง อำเภอแม่วาง อำเภอสะเมิง อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง อำเภอกัลยาณิวัฒนาและอำเภอเชียงดาว ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังไฟป่าทุกท่านปลอดภัยและทำภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี