กว่า 30 ปี ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

กว่า 30 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
ห่วงใยพี่น้องพื้นที่ห่างไกล
นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกตรวจสุขภาพประชาชน

เป็นประจำในช่วงฤดูหนาว ที่ชาวบ้านและเด็กๆ ที่อาศัยบนดอยสูง จะได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็น และเป็นประจำทุกปีที่ “สิงห์อาสา” ได้เข้าไปในพื้นที่ เพื่อไปส่งมอบเสื้อกันหนาวให้ชาวบ้านและเด็กๆ ได้สวมใส่เพื่อคลายความหนาวเย็นลง ควบคู่ไปพร้อมกับการมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่น มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ก็จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเข้าไปดูแลรักษาเรื่องสุขภาพของเหล่าบรรดา เด็กๆ และชาวบ้าน ให้ได้มีสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งเป็นปณิธานที่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มและขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่องมานานตั้งแต่ปี 2530 หรือกว่า 3 ทศวรรษ

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2530 ด้วยความคิดว่าเราควรจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อออกไปให้การรักษาพยาบาลกับชาวบ้านในชนบทที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส โดยเป็นการรักษาและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้คน เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในจังหวัดเชียงราย โครงการต่างๆ ล้วนทำเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนชุมชน เช่น โครงการกองทุนสร้างส้วมให้กับหมูบ้านป่าลัน การสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านลัน โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โครงการป้องกันโรคขาดสารอาหาร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถือเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน และยังคงดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีคุณหมอจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่สละเวลาเพื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แม้ว่าบางท่านจะมีอายุกว่า 80 ปี แล้วก็ตาม แต่ยังคงทำหน้าที่นี้ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เพราะได้รับความสุขจากการให้

โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้นำทีม กลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 11 สถาบัน รวมถึงพันธมิตรผู้ประกอบการ ห้างร้านเอกชน มอบเสื้อกันหนาวกว่า 2,000 ตัว ที่ โรงเรียนดอยแสนใจ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการ “สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” ในปีนี้ และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้ลงพื้นที่ออกตรวจให้ชาวบ้านที่ ต.แม่ข้าวต้ม และ ต.ท่าข้าวเลือก ในพื้นที่ จ.เชียงราย ด้วย

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “..หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในนามมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มีเป้าหมายสำคัญ คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับชาวบ้าน ตลอดจนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเราจะมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจสุขภาพชาวบ้าน เรายังมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งบางท่านมีอายุกว่า 80 ปี แล้ว แต่ยังคงทำหน้าที่นี้ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา และมีทีมแพทย์อาสาท่านอื่นๆ ที่ลงพื้นที่ออกตรวจด้วยหัวใจอาสา เพื่อทำให้ชาวบ้านรู้จักโรคภัย ไม่เจ็บไม่ป่วย สามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้ และหากมีชาวบ้านเจ็บป่วยก็สามารถรักษาได้ ดังนั้นการที่ชาวบ้านมีสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรง ถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต ขอขอบคุณทีมแพทย์ทุกคนและทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้น..”

นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (นายแพทย์ ระดับ 11) ด้านกุมารศัลยศาสตรหนึ่งในคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ที่ออกหน่วยตั้งแต่ครั้งแรกของการเริ่มก่อตั้ง จนกระทั่งถึงครั้งล่าสุดที่เชียงราย กล่าวว่า “..ระหว่างรับราชการทราบว่า มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้ทำประโยชน์ให้ชุมชน ผมเลยคิดว่าน่าจะสามารถร่วมมือกับมูลนิธิฯ โดยพวกเราใช้ความสามารถ แรงกาย มาช่วยเหลือ ช่วงแรกเราหาสาเหตุการเจ็บป่วยก่อน เพื่อให้ทราบสาเหตุและปัญหาทางด้านสาธารณะสุขของชุมชน ซึ่งเราจะให้คำแนะนำ และให้ยากลับไป เพื่อช่วยให้สุขภาพดีขึ้น และให้คำแนะนำการใช้ชีวิต การกินอยู่อย่างไรให้สุขภาพแข็งแรง เป็นต้น ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชน ได้ข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้าน การมาทำงานอาสาแบบนี้มีความสุข ได้เจอชุมชนหลากหลาย ซึ่งสาขาวิชาชีพที่ทำอยู่จะไม่มีโอกาสพบชุมชนมากเช่นนี้ ในยุคแรกๆ มีคุณศิริจันทร์ ภิรมย์ภักดี พร้อมผู้บริหารอย่าง คุณปิยะ ภิรมย์ภักดี และ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี และผู้บริหารของบุญรอดอีกหลายท่านมาร่วมสนับสนุนการออกหน่วยฯ ด้วย ทำให้ผมประทับใจมาก เพราะเห็นบุคคลที่นับถือ มาลงพื้นที่ออกหน่วยแบบนี้ คิดจะให้สังคมจริงๆ สามารถสร้างความศรัทธาให้ผมอยู่ช่วยสังคมร่วมกับมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีมาอย่างยาวนาน ทุกคนในทีมทำงานแบบมีความสุข มีความตั้งใจมาช่วย มาด้วยใจ ไม่มีรายได้จากการทำงานตรงนี้ แต่ก็มาด้วยใจร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี..”

ด้าน พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ แพทย์หญิงผู้มีแรงบันดาลใจมาจากอาจารย์แพทย์อย่างนายแพทย์อนันต์ ทีมแพทย์จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีรุ่นแรก กล่าวว่า “..โดยส่วนตัวชื่นชอบการทำจิตอาสาและได้เรียนกับอาจารย์อนันต์และอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่อยู่ในหน่วยแพทย์แห่งนี้ รู้สึกชื่นชมท่านทั้งหลายและประทับใจจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่ง อยากช่วยเหลือประชาชนที่ลำบาก ที่ไม่สามารถเดินทางไปรักษายังโรงพยาบาลได้ เรายินดีสละเวลา หากการมาช่วยเหลือทำให้พวกเขาหายเจ็บป่วยเรายินดีมาก รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาออกตรวจฯ อบอุ่นและประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ที่มีปณิธานดูแลสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเราจะออกตรวจช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านต่อไปแน่นอน..”

ภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในนาม มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี จะดำเนินต่อไป เพื่อพี่น้องชาวไทยให้มีสุขภาพที่ดี ส่วนกิจกรรมในครั้งต่อไป สิงห์อาสา จะเดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.เลย และ จ.น่าน พร้อมขึ้นดอยมอบไออุ่นเสื้อกันหนาวกว่า 50,000 ตัว