TCC

ประชาสัมพันธ์

กลุ่ม TCC บริจาคสิบล้าน ให้ “ก้าวเพื่อน้อง”

กลุ่ม ทีซีซี บริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ผู้ยากไร้ในโครงการ “ก้าวเพื่อน้อง” ของมูลนิธิก้าวคนละก้าว

Read More