Suzuki

Motoring

ซูซูกิ จับมือหมอแพนด้า และ สจล.สร้างSUZUKI CARRY TO YOUR HOME

ซูซูกิเล็งเห็นถึงความต้องการและความสำคัญ จึงเกิดแนวคิดให้มีการพัฒนารถ SUZUKI CARRY รถบรรทุกอเนกประสงค์ขนาดย่อมมาปรับเปลี่ยนเป็นรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อพาผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้าน

Read More