ข้อมือหักพับขณะพัตต์

สาเหตุ : ควบคุมการพัตต์ด้วยแขนและข้อมือ โดยไม่รักษาข้อมือให้มั่นคง ขณะสวิงไม้พัตต์ ผลลัพธ์ : การที่ข้อมือหักพับผ่านจุดกระทบ ส่งผลให้หัวไม้พัตต์เข้ากระทบลูกกอล์ฟ

Read more

อาการ แบ็คสวิงตวัดเข้าด้านใน

อาการ แบ็คสวิงด้วยหัวเหล็ก ตวัดเข้าด้านใน สาเหตุ การยืนจดลูกด้วยลำตัวที่ตั้งตรงเกินไป ทำให้ข้อมือทั้งสองข้าง อยู่ในลักษณะโก่ง ส่งผลให้ไม่สามารถหักข้อมือเพื่อสวิง

Read more

อาการพัตต์หน้าไว

อาการ พัตต์หน้าไว สาเหตุ ศีรษะเคลื่อนที่ขณะสวิงไม้พัตต์ ส่งผลให้ลำตัวโยก และพาแนวการพัตต์ผิดเพี้ยน เป็นเหตุให้พัตต์ โดนไม่เต็มลูก โดนไม่กลางหน้าไม้

Read more

ตีหัวไม้ 1 ลูกไม่ลอย

อาการ – ตีหัวไม้ 1 ลูกไม่ลอย, สาเหตุ – ปักทีต่ำเกินไป ยืนจดลูกด้วยเท้าที่แคบเกินไป และตำแหน่งของลูกกอล์ฟ ค่อนไปทางเท้าขวามากเกินไป

Read more

หลังมือซ้าย หักพับผ่านจุดกระทบ

สาเหตุ สวิงไม้คร่อมจากด้านนอกเข้าด้านในเส้นเป้าหมาย ผ่านจุดกระทบ, สะโพกซ้ายขวางทางการสวิงของแขนขณะสวิงผ่านจุดกระทบ, ไม่เคยเรียนรู้การทำงานของแขนและข้อมือ ขณะสวิงผ่านจุดกระทบ

Read more

พัตต์เฉือนออกขวา หรือพัตต์ตบเข้าซ้าย

พัตต์เฉือนออกขวา หรือพัตต์ตบเข้าซ้าย สาเหตุ เกิดจากการแบ็คสวิงหัวไม้พัตต์ให้เป็นเส้นตรง ทำให้หัวไม้พัตต์ สวิงออกนอก แล้วสวิงเข้าด้านในเส้นเป้าหมาย แบบ out-to-in

Read more

ตีหัวไม้แฟร์เวย์ ท็อป-หลังลูก

สาเหตุ ตำแหน่งของลูกกอล์ฟ อยู่ค่อนไปทางซ้ายมากเกินไป และยืนจดลูกด้วยลำตัวช่วงบนที่เอียงไปทางด้านขวามากเกินไป ผลลัพธ์ การยืนด้วยลำตัวที่เอียง

Read more

พัตต์ไม่ได้น้ำหนัก

พัตต์ไม่ได้น้ำหนัก สาเหตุ ยืนจดลูกด้วยก้านไม้ที่ตั้งฉากกับพื้น หรือเอียงไปทางด้านขวา เป็นการเพิ่มลอฟที่หน้าไม้ให้หงายมากกว่าปกติ ผลลัพธ์ สวิงหัวไม้พัตต์ เข้ากระทบลูก

Read more

ชิพด้วยข้อมือ ที่หักพับผ่านจุดกระทบ

ชิพด้วยข้อมือ ที่หักพับผ่านจุดกระทบ สาเหตุ การพยายามใช้มือช่วยงัดลูกให้ลอยขึ้นในอากาศ หรือไม่รู้เทคนิคการชิพที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ หัวเหล็กสวิงในมุมเสยเข้าหาลูกกอล์ฟ

Read more

ดาวน์สวิงผิดท่า

ดาวน์สวิงผิดท่า สาเหตุ ลำตัวช่วงล่างไม่เคลื่อนเข้าหาเป้าหมาย เพื่อถ่ายน้ำหนักให้กลับไปที่เท้าซ้าย, เริ่มต้นการดาวน์สวิง ด้วยลำตัวช่วงบนเข้าหาเป้าหมาย

Read more