ปีใหม่ต้องมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เนื่องในวาระปีใหม่ พ.ศ.2565 ที่จะมาถึงนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงช่วยดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน

Read more