การใส่ใจและดูแลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ – ณภัทร ทวีแสงศิริ

คุณเมย์ในสมัยวัยเด็ก ชอบศึกษาด้านสุขภาพและสมุนไพรไทย เพราะจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น และยังเป็นสิ่งที่ครอบครัวคอยปลูกฝัง

Read more

สถาบันสุขภาพโพธาลัย

ฉบับนี้จะพาท่านสมาชิกไปทำให้ร่างกาย ปรับตัวเข้าสู่สภาพสมดล สู่วิถีแห่งอายุวัฒนะ ณ โพธาลัย อาณาจักรแห่งการรักษาสุขภาพ บริการนวดและสปา อันมีรากฐานจาก

Read more