สสส.

Just Say Know

AIS PLAY เปิดช่องใหม่ เพื่อนกันวันติดโควิด

AIS โดย AIS PLAY จับมือร่วมกับ สสส. และ ภาคีเครือข่าย เปิดช่องใหม่ “เพื่อนกันวันติดโควิด” รายการที่จะเป็นพื้นที่ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจแบบเพื่อนถึงเพื่อน

Read More